Salvem lo nostre

24/12/2015

Esta chicoteta ilustracio "seqüestrada" del mur de Facebook de Xavier Castello, ve de perles per a recordar-vos a tots que en Nadal, com en el dia a dia, hem de potenciar lo nostre, perque inclus els actes mes chicotets que poden donar-nos un supost "benefici immediat", a llarc o curt determini, pot, en moltes possibilitats, comportar greus conseqüencies per al nostre futur.

Quan realisem qualsevol acte quotidia, hem de fer-ho en clau valenciana. ¿Qué vol dir aço? Molt facil, quan fem una chicoteta compra hem de vore a on van a parar els diners d'eixa compra. Si revertixen la riquea en territori valencià, estem ajudant a fer gran Valencia i afiançant el futur dels nostres fills. Si els diners es marchen cap a unes atres terres... tal volta els nostres fills no tinguen una atra, en un futur no massa llunta, que anar-se'n a viure i treballar alla a on hagen anat els nostres diners i s'haja creat riquea.

Estar al costat del chicotet comerç es un deure, una obligacio i una inversio per als valencians, si volem un futur millor per als nostres fills comencem a posar les llavorers per a que eixe futur siga possible.

Propostes d'AVANT Valencians en favor del comerç valencià:

Comerç

  1. Bloqueig administratiu a la concessio de noves llicencies a grans superficies comercials.
  2. Foment de l’associacionisme comercial.
  3. Elaboracio d’un pla d’urbanisme comercial que contemple la distribucio i racionalisacio dels comerços.
  4. Soport decidit al chicotet i mijà comerç, impulsant la seua modernisacio i millora.
  5. Modificar els indexs de situacio que computen en el IAE, destinant una part del mateix a la formacio dels comerciants.
  6. Potenciar la ret de mercats municipals modernisant les seues instalacions.

http://accionacionalistavalenciana.com/comerc

Image: Xavier Castello

 

Miquel Real
President d'Accio Nacionalista Valenciana
Secretari General Adjunt de la Federacio AVANT