Formulari de contacte - Full d'inscripcio - Domiciliacio Bancaria

Afilia't

Si vols afiliar-te a Accio Nacionalista Valenciana, pots omplir el seguent formulari: Afilia't a Accio Nacionalista Valenciana

Recomanem, per a que quede constancia de la seua subscripcio, que s'ompliga tambe el Full d'inscripcio i s'envie al correu oficial accionacionalistavalenciana@gmail.com

Una volta inscrit pot DOMICILIAR EL PAGAMENT de la quota anual per mig del formulari del següent enllaç (per a descarregar done al boto esquerre del ratoli i trie l'opcio "guardar com..."). El formulari pot omplir-se electronicament tant en Foxit Reader, com en Adobe Acrobat.

o be fer el pagament a modo particular en el conte:  ES32 3159 0060 1923 7474 8529

 

Formulari de contacte: