Comerç

  1. Bloqueig administratiu a la concessio de noves llicencies a grans superficies comercials.
  2. Foment de l’associacionisme comercial.
  3. Elaboracio d’un pla d’urbanisme comercial que contemple la distribucio i racionalisacio dels comerços.
  4. Soport decidit al chicotet i mijà comerç, impulsant la seua modernisacio i millora.
  5. Modificar els indexs de situacio que computen en el IAE, destinant una part del mateix a la formacio dels comerciants.
  6. Potenciar la ret de mercats municipals modernisant les seues instalacions.