Historia d'Accio Nacionalista Valenciana (ACNV)

            Accio Nacionalista Valenciana es un partit nacionaliste valencià fundat en agost de 1933. D'arraïls catoliques, integrat per jovens valencianistes i membres de mes edat escindits de l'Agrupacio Valencianista de la Dreta, entitat que agrupava als valencianistes de la Dreta Regional Valenciana. Tragueren al carrer al diari Accio en maig de 1934 fins al 18 de juliol de 1936 moment en que esclatà la guerra civil. En les pagines d'Accio es feren campanyes a favor de l'Estatut d'Autonomia. Tambe es fea un seguiment de l'actualitat politica valenciana, estatal i internacional, denunciant tant el fascisme italia com el nazisme alema o el comunisme sovietic. El tema del nacionalisme es tractava en profunditat, contemplant tambe els moviments que tenien lloc en Catalunya, Païs Vasc, Irlanda, Bretanya, etc..

            La seua ideologia estava en l'orbita d'una incipient democracia cristiana de caracter valencianiste. El seu referent politic va ser el Partit Nacionaliste Vasc, en el que mantenia relacions privilegiades. Guardava bona relacio en l'Unio Democratica de Catalunya i en la Dreta Regional Valenciana, encara que mantenien discrepancies pel regionalisme de la DRV, ya que el partit apostava obertament pel nacionalisme valencià. ANV es va caracterisar per la seua defensa de l'existencia de la personalitat nacional valenciana i per reclamar competencies estatutaries per al govern valencià. 

            En 1935 modifica el seu nom, llevant la paraula "nacionalista", quedant unicament "Accio Valenciana".

            Desapareix el partit en l'arribada del conflicte civil espanyol, els seus bens son confiscats sent entregats a la UGT. Molts dels seus membres foren fusilats. Torna a reapareixer en març de 1939, passada la guerra civil, en format de societat cultural, estant al front de la mateixa Xavier Casp, Miquel Aldert, Josep Sanç, Josep Villa i Ricart Sanmartin, pero varen ser denunciats al Governador Civil i la societat va ser prohibida en març de 1940.

            En l'any 2005 diferents valencianistes descontents de la conducta erratica i poc valencianista d'Unio Valenciana coincidixen en la necessitat de crear una força verdaderament nacionalista que siga capaç de fer valdre els valors i els ideals valencianistes. En Boro Vendrell al cap rescaten el vell partit de Miquel Adlert i Xavier Casp. Eixe mateix any realisen diferents actes, ya com Accio Nacionalista Valenciana, i sera oficialment en febrer de 2006 quan pren cos i inicia el seu nou anar.

            Ideologicament, el partit ACNV es declara valencianiste i la manera d'eixercir eixe valencianisme que ha triat es el nacionalisme valencià. Nacionalisme significa amor per la seua terra, ¿Si te declares valencianiste com pots renegar de l'amor per la teua terra? Si volem a la nostra terra som nacionalistes. 

            Accio Nacionalista valenciana s'ubica en lo que se ve a dir tradicionalment centre esquerra.

            Els forts fonaments ideologics dels valencianistes de llarga tradicio que integren la formacio li donen un fort component nacionaliste que es manifesta en una defensa ferma de l'identitat valenciana i dels interessos dels valencians, en especial atencio a la llengua, el territori i l'economia. Es garantia del nostre proyecte que contem entre les nostres firmes, en la uep, entre egregis representants del valencianisme com Toni Fontelles, Manuel Gimeno, J. Masia, etc. Uns atres no poden dir lo mateix.

            La defensa de les Normes d'El Puig consensuades es u dels nostres pilars en el nostre ideari.

            Les reivindicacions nacionalistes que defen AccioNV tenen cabuda dins de la Constitucio.

            Denunciem l'incompliment sistematic i continuat del text constitucional per part de les diferens administracions centrals.

            Accio Nacionalista Valenciana es un partit progressiste centrat en el benestar de les persones. Eixe es el nostre objectiu i volem conseguir-lo en tu.

            Les propostes de caracter social que aportem, donen consistencia a la nostra aposta per la pluralitat.