Empijora la situacio dels desempleats jovens valencians

19/8/2015

Jove buscant treball

            Segons les ultimes sifres del Ministeri de Treball i Seguritat Social, el nivell de desempleats jovens a nivell valencià puja  en 36.853 casos, entre els ultims mesos (giner-maig). Està per damunt del 50% entre els desempleats menors de 25 anys, donant com a resultat una alta precarietat laboral. Com a mostra de l'alta precarietat s'ha donat la sifra de que en 25.391 casos el temps contractat es inferior a una semana.

            Front ad este fet pareix que el Pla de Treball de Garantia Jovenil posat en marcha per l'Unio Europea de poc està servint. I aixo es degut a que la Generalitat a penes ha fet us d'estos fondos per a minvar el problema.

            Des de l'any 2013 l'Unio Europea destina uns fondos  baix el paraigües del Pla de Treball de Garantia Jovenil. El seu objectiu es que cap jove passe mes de quatre mesos sense treballar o fent practiques, per mig d'un programa personalisat.. I per ad esta finalitat ha destinat 6.400 millons d'euros a repartir entre els països que tenen les sifres mes altes.   

            Davant de l'inoperativitat dels nostres politics per a gestionar el programa adequadament i traure-li rendiment, els jovens valencians han tingut que donar el pas d'eixir fora de les nostres fronteres a buscar-se la vida. Tota una generacio, potser la millor formada, malbaratada per l'inutilitat d'uns pocs. Es per aixo que des de partits com Accio Nacionalista Valenciana, (partit integrat en la federacio AVANT), s'aposta per la formacio (punts 48 i 75 del programa) i politiques de reactivacio industrial i empresarial (punts 20 i 21 del programa), no posant dificultats a la seua creacio.

http://accionacionalistavalenciana.com/propostes-de-programa

 

Albert Cuadrado

Imagens: eldiario.es/cv i zoomnews.es (creative commons les dos)