Vore els bous des de la barrera (II)

20/5/2018

            Extrapolem estos fets a la vida politica. Molts son els que opinen i dictaminen lo que s'ha de fer, sense prendre implicacio en els partits que han de torejar. ¡Fa falta l'unio de tots els partits! ¿Algu s'ha parat a pensar qué es lo que s'està demanant? ¿Aquells que insistentment demanen l'unio coneixen o s'han molestat en averiguar si s'ha intentat eixa unio? ¿Acas tenen idea de per quíns motius no s'ha arribat a coalicions propostes? ¿S'han informat de per qué s'han trencat coalicions que arribaren a fer-se?

 

 

            Encara preguntaria mes, si lo que volen es l'unio de les diferents agrupacions politiques "valencianistes" ¿per qué quan se presenten partits valencianistes que han seguit eixa directriu de coaligar-se, no son recompensats en vots i se "premia" als qui se presenten en solitari?

 

 

            No, es que si no se junten tots no val, contesten alguns... ¡Ah! val, ¿i quí son tots? Els partits que afirmen que defenen el valencià i l'identitat valenciana han d'estar en la coalicio, afirmen sense vergonya. ¡Acabarem!, ¿no estan demanant que estiga en la coalicio el mateix PP, segons s'autocalifiquen el partit mes valencianiste que hi ha, a pesar d'haver mantengut el catala en els coleges i haver oficialisat el catala i ser responsables de la creacio de la AVLl i del seu posterior blindage en l'Estatut? Ara que han promes que defendran les normes d'El Puig... no poden deixar d'estar en la coalicio, ¿veritat? No importa que quan tingueren capacitat de governar i majoria suficient (absoluta) feren tot lo contrari, han dit que defendran les normes d'El Puig i encara que ho han escrit en normativa AVLl, es suficient per a incloure'ls en la coalicio.

 

Vox, Sentandreu, España 2000, tots de la ma ¿Per qué diran que son d'extrema dreta?

 

            Lo mateix tenim en el cas de Vox. ¡Redeu!, que han posat baix notari que van a defendre la normativa de la que se burlaven, la que mai havien defes, perque la consideraven de risa. Pero com han escrit un paperet davant del notari hem de creure la seua bona voluntat. Que no passa res en que plantegen eliminar les autonomies i potenciar l'unificacio territorial i cultural de "una, grande y libre". Nos han dit que respectaran la nostra identitat i la normativa diferencial de la nostra llengua, encara que lo que apareix en el programa del partit tendix a diluir la nostra identitat i minimisar el nostre sentiment de poble. ¿Quí no enten que reduint les hores d'ensenyança en valencià s'està "defenent" la seua recuperacio com a llengua d'us a tots els nivells, encara que es demane que deixe de ser requisit per a formar part de l'administracio? Si no trobes un funcionari que parle valencià, sempre te pot atendre en castella. Que tendenciosos son aquells que afirmen que tal cosa vulnera el dret a ser ates en la teua llengua com afirmen alguns nacionalistes ¿veritat?

 

Imagens: sense unio no hi ha solucio, Tomas Perez / Torres Blaves
                Front Nacional de Judea, Salvador Fructuoso / Torres Blaves
                ¿Per qué tant de partit?, Jose Vila / Torres Blaves
                No desperdiciem ni un vot, Juan Jose Rubio Martinez / Torres Blaves
                ¡Quína enveja dels catalans! Juanfran Aguilera Solano / Torres Blaves
                ¿Aplegarém a fer l'unio? Salvador Fructuoso / Torres Blaves
               

 

Miquel Real