Vore els bous des de la barrera (i III)

23/5/2018

             Uns atres, plantegen que s'ha de dedicar el mateix temps al castella, a l'angles i al valencià en  les aules... Una mida impecable si la seua aplicacio es fa a tres llengües en la mateixa situacio. 

            ¿Estan en la mateixa situacio? ¿consideren al valencià una llengua consolidada, indiscutida, amplament coneguda, forta i difosa? Ho dic, mes que res, perque per a resoldre un problema el primer pas es reconeixer eixe problema. Si partim de la negacio d'este, dificilment trobarém solucions per a restablir la normalitat a una situacio anomala com per la que passa la llengua valenciana. 

            Tornant al plantejament inicial. A tots aquells que es dediquen a "aconsellar" als qui fan l'esforç d'intentar llançar avant una opcio politica, indicant-los lo que poden fer i lo que no i cóm s'ha de fer i cóm no, els convide a que participen del proyecte que consideren mes prop del seu pensar. Des de dins i coneixent els pros i els contres, les circumstancies i el cost, podran valorar l'oportunitat o no de les propostes que fan, ademes les podran plantejar i defendre i en el seu cas, dur-les avant.

Defenem Valencia, deixant clar lo que enten per "partits valencianistes"

 

            Igualment els recorde que votar a un partit que ya ha guanyat les eleccions no aporta canvis. El canvi arranca del vot a partits que no tenen la majoria, convertint-los en majoritaris. Esperar a que el canvi es produixca per a considerar-los opcio de vot, implica  renunciar al canvi. 

            Alguns se pensen que els partits politics funcionen al marge de la societat, que ells a soletes s'han de fer forts i que nomes d'esta manera poden rebre la confiança per a ser votats. 

             Els partits es fan forts en la mida que son votats. Si esperem a que siguen forts per a votar-los podem sentar-nos a esperar a vore si es produix la mutacio per generacio espontanea. 

          Per un atre costat els partits els formen persones. Si els sensibilisats per les idees que defenen no passen a formar part d'estos partits, pot ocorrer que siguen uns atres els que els conformen. I si qui ha de defendre les meues idees no està tan conscienciat en la seua defensa com ho estic yo, no es d'estranyar que resulte defraudat.

 

Unio Valenciana el partit que ha mort l'ilusio dels valencians

  

            En Unio Valenciana es deixà el partit en mans d'aquells que "mes entenien de politica", el problema estigue en que entenien de fer politica pero no l'aplicaven a defendre els ideals valencianistes, perque no ho eren, el resultat fon un poble defraudat i uns objectius sense conseguir tenint-los a l'alcanç de la ma.

            Per tant, qui mes i millor pot defendre els ideals valencianistes es aquell que els te, aquell que ho demostra dia a dia, aquell que coneix el seu significat i lo que implica. Juntar-se en gent que no els compatix comporta renuncies en els objectius i resultats insatisfactoris. 

            Si volem que les nostres idees siguen tengudes en conte ¿quí millor que nosatres mateixa per a defendre-les? 

            Per ultim, s'ha de recordar que el vot util està en aquell partit que si rep els suficients vots pot defendre allo en lo que u creu. Votar a un partit que encara que tinga majoria absoluta no va a defendre les teues idees sempre sera un vot inutil.

 

Imagens: Tota pedra fa paret, gva.es
                Defenem Valencia PP, Facebook Valencians
                Unio Valenciana, Salvador Fructuoso / Torres Blaves

 Miquel Real