Vore els bous des de la barrera (I)

17/5/2018

            Cóm canvien les coses de mirar des d'una distancia segura, sabent que es un atre qui ha de fer les coses, a ser u mateixa qui les haja de fer.

            Sentir cóm el bou espenta el teu cos, prendre consciencia de que has perdut peu, que te llança per l'aire i saber que quan caigues tornaras a estar als seus peus i expost a les seues envestides. Mentrimentres analises la situacio buscant l'aparentment inexistent eixida has de minimisar els danys que estas rebent, fer rodar el teu cos buscant una possible solucio, per remota que siga, sense dubte aço no es lo mateix que, des de la distancia, valorar quíns moviments s'haurien d'haver fet per a evitar al bou i eixir airos de les acomeses.

Jove a merce del bou

            Inclus les apreciacions dels danys, des de la barrera poden ser inexactes o erronees. Pensavem que t'havia matat, li digueren al chicon quan per fi pogue fugir del bou encorajat.

            Pijor part rebe aquell atre que pensant que pujant a la reixa d'una finestra estaria lliure de perill, quan el bou es plantà baix deixà que les flames el torraren fins a produir-li cremadures de segon grau. Es facil des de la barrera opinar que es un erro pujar-se'n ad eixa reixa, opinio diferent mantingue l'afectat que la va vore com l'unica possibilitat per a eixir indemne, fins que el bou es parà baix.

Pujats a la reixa buscant fugir de l'alcanç del bou

            Estos fets reals, ocorreguts en el transcurs de la solta d'un bou embolat en L'Eliana donen mostra de cóm estar en "l'arena", en ocasions obliga a prendre decisions que poden ser erronees, pero sense alternativa quan se prenen, i lo facil que resulta a bou passat, sobre tot per a qui ha vist el proces des de la distancia i baix una posicio segura, des de la barrera, de contemplar alternatives i opcions mes ventajoses que, quan estas chafant l'arena, no entren en el palmito de possibilitats realisables.

            La millor opcio per a evitar el perill es no donar-li peu.

           Una volta clavat de ple en situacio de perill s'ha de reaccionar analisant les possibles eixides, contant en les conseqüencies de cada accio, perque moltes voltes el malastre ve de la ma de l'aplicacio de "possibles solucions" no meditades lo suficient. ¿Se pot meditar quan estas sent envestit per un bou de mes de 500 quilos? Si, se pot i en base a lo encertat del teu analisis el resultat es pot traduir en tornar a ta casa caminant o anar a l'hospital en ambulancia.

 

Imagens: "Si no vols pols, no vages a l'era" Miguel Angel Ruiz Perez, lostorosdanyquitan.com
                  "Qui evita l'ocasio evita el perill", jove a merce del bou, lasprovincias.es
                  "Si no te vols cremar, no jugues en foc", buscant fugir de l'alcanç del bou, mundotoro.com

Miquel Real