Vivenda

  1. Impulsar llinees d’inversio per a la rehabilitacio d’edificis.
  2. Desenroll d'iniciatives de vivenda publica.
  3. Recursos per a poder ajudar a les families desdonades (desposseïdes de les seues vivendes) i que tinguen acces a un lloguer social.
  4. Possibilitar l’acces a vivendes i edificis per a persones discapacitades.
  5. Pla de Vivenda Jove, tant en propietat com en lloguer.
  6. Oficina d’informacio municipal al voltant dels drets de propietaris i llogaters.