Vicent Marzà reconeix el fracas de Xarxa Llibres

1/9/2016

            Un dels proyectes estrela de Compromís, en el que buscaren el vot d'aquells als que no els arribava per a comprar els llibres de text dels seus chiquets, batejat com "programa Xarxa Llibres", per mig del qual se garantisava que els eixirien debades, proposta impulsada per la Generalitat Valenciana i en especial per la Conselleria d'Educacio, està creant malestar entre les associacions de pares i usuaris al comprovar-se que la promessa inicial de gratuïtat total en l'adquisicio de llibres de text per a enguany ha quedat en entredit, sent el mateix conseller Vicent Marzà qui ha sugerit que no es va a complir.

            El president de l'Associacio Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU), Fernando Móner, arreplegant les denuncies de diferents associacions de pares d'alumnes, qüestionà el proyecte al constatar que les ajudes no cobriran en alguns casos "ni la mitat de les despeses totals dels libres de text".

            Un atre problema que destaquen des de l'associacio AVACU es que en els cursos de segon i quart d'ESO i segon de Bachillerat s'han d'adaptar a la llei educativa, lo que fara "inservibles els llibres del curs anterior" per variar el curriculum de les assignatures en lo que la permuta de llibres resulta impossible.

            La problematica en l'aplicacio de la promesa electoral no acaba ahi, està pendent, en la majoria dels casos, de la segona part de l'ajuda per als llibres del curs ya vençut 2015-2016, subvencio que puja a 100 euros. La demora en el pagament es un atre dels aspectes que han de patir les families, les quals reberen la primera part el passat mes de maig -tambe de 100 euros-, huit mesos passats des de una volta feta la compra dels llibres.

            Atenent a les senyes de l'informe anual de l'Associacio Nacional d'Editors de Llibres i Material d'Ensenyança (ANETE) publicat recentment, se pot extraure un increment en les despeses que fan les families per a comprar llibres. El gast mig per alumne pujà el curs passat en un 12,3% en referencia a l'anterior. El gast mig per alumne alcançà els 102,9 euros front als 91,6 del curs 2014-2015.

Llbros más caros

            Les previsions per al l'any academic que està a punt de donar inici indiquen una pujada del 1,1% en llibres, similars a la que experimentaren el passat any.

            En acabant del desenroll de la Lomce i per tant la renovacio de la major part dels llibres, els ingressos percebuts pels editors s'han incrementat un 3,09% en referencia a l'any anterior, facturant fins a 830,31 millons d'euros -prop de 46 millons d'eixemplars-.

            Accio Nacionalista Valenciana, AVANT Valencians i Los Verdes Ecopacifistas fan la següent reflexio: ¿Tant han variat els conceptes com per a canviar els llibres? ¿No seguixen 2 i 2 sent 4? ¿I la vinguda de Jaume I en 1238? En els conceptes tan basics en els que s'està movent la ciencia, estos no han canviat, entre unes atres coses perque son la base de la nostra civilisacio. En eixe cas ¿Quíns interessos hi ha en renovar els llibres? Revisant i comparant els nous es pot vore que les diferencies son minimes: uns quants eixercicis mes, unes ilustracions paregudes a les que ya n'hi havien i menys text; que lleven coses tan fonamentals com les Creuades ¡Quí ho diria! Donant la llanda en el cine en "El reino de los cielos" per a que ara per goig del nou ministre se carregue un fet historic tan magnanim com les Creuades (huit guerres ni mes ni manco).

            La qüestio es que els pares es gasten els diners i que l'administracio amolle subvencions via chec-llibre a les editorials. El model educatiu està fallant per tots els costats.

            Accio Nacionalista Valenciana, AVANT Valencians i Los Verdes Ecopacifistas proponen no introduir variacions en els llibres de text si no son imprescindibles, per a que puguen ser utilisats per diferents generacions i les possibles variacions siguen vendibles en un anex separat (mes baratet que un llibre).

            La proposta de Compromís, que pot resultar interessant per a evitar una despesa innecessaria, es torna en una burda burla als consumidors quan no es fa per l'import promes -la totalitat- i es dilata la seua entrega, de manera que l'esforç dels pares per a pagar tots els llibres l'han de fer igualment, encara que mes tart puguen rebre la subvencio d'una part d'eixe gast. Sense dubte este no es un eixemple d'eficacia en la gestio que predicaven quan es postulaven per a ser membres del govern valencià.  

     

Image: Accio Nacionalista Valenciana, A.C.

 

A.C.
Miquel Real