Veïns de Castellar-Oliveral en defensa de l'Horta de Valencia.

19/1/2015

ACNV al costat dels veïns de Castellar-Oliveral.
Des de ACNV donem soport als veîns de Castellar-Oliveral en la seua, i per tant tambe nostra, defensa de L’Horta de Valencia. ACNV lluita per preservar el nostre patrimoni cultural, historic... i ecologic, com es L’Horta de Valencia. Per aço recolzem qualsevol accio en este sentit, i treballem en iniciatives politiques destinades a protegir definitivament la gran riquea patrimonial valenciana que significa L’Horta de Valencia. El passat divendres se celebrà una assamblea organisada per l’associacio de veïns de Castellar-Oliveral -en la qual estigue representat ACNV, com a unic partit valencianiste-, per a informar als residents d’estes Pedanies de la Ciutat de Valencia al voltant de quina forma afecta el nou Pla General d’Ordenacio Urbana (PGOU), que recentment ha presentat el govern municipal del PP. En ell, en llinies basiques, se preten reservar terreny actualment d’Horta o en Alqueries per a una “futura” ampliacio de la V-30 i V-31 (pista de Silla), i tambe la creacio d’una plataforma reservada, per a que circule un hibrit tranvia-bus, que segons els plans dibuixen una trayectoria que travessa les Pedanies, afectant a les vivendes, comerços, escoles, etc. Eixe pla requerix una modificacio immediata, en la qual se respecte L’Horta de Valencia, les Alqueries i demes vivendes, buscant alternatives, que sí existixen, per a evitar la degradacio d’este Patrimoni valencià.
Font i image: Diari Levante