Urbanisme

          La Coalicio AVANT preten conseguir una ciutat humanisada, comoda i habitable, proponem un urbanisme participatiu. 

Iniciatives: 

 • -Retirar definitivament l’actual P.G.O.U.
 • -Rehabilitacio de:
 1. Nucleus historics: Poblats Maritims, Campanar, Russafa, Extramurs, Zaidia, etc.
 2. Centre urba: Ciutat Vella.
 3. Barris en carencies d’instalacions: Orriols, Torrefiel, Patraix, L’Olivereta, Quatre Carreres, Algiros, Benimaclet, Benicalap, etc.
 4. Pla especial per a millores en les Pedanies.
 5. Alqueries, masies i barraques de la nostra Horta tradicional. 
 • -Adopcio de les mides fiscals per a incentivar la rehabilitacio. 
 • -Aprovar programes d'urbanisacio prioritaris per als barris mes degradats.
 • -Priorisar l'eixecucio d'espais lliures i zones verdes. 
 • -Regeneracio de plages i de la vora del llitoral.
 • -L'ajuntament retirarà els seus contes dels bancs que desposseissen a ciutadans de les seues vivendes.
 • -Es promocionarà i buscarà que els bancs se comprometen a facilitar la dacio en pago. 

OBRES:

 1. -Parc central.
 2. -Ampliar i millorar la ret d'albellons.
 3. -Equipaments sanitaris i assistencials en tots els barris.
 4. -Construccio de la ciutat del deport. 
 5. -Pla d'aparcaments publics i de residents.
 6. -Modernisacio de l'allumenat municipal. 
 7. -Ampliacio del carril bici. 
 8. -Aumentar les arees peatonalisades.