Una oportunitat perduda / Toni Fontelles

25/1/2024

            Era molt dificil, pero s’havia d’intentar. Aprofitant la reforma expres de la Constitucio per a eliminar el terme ‘disminuit’ (fisic, sensorial i siquic) era un bon moment per a recuperar el dret civil valencià. Un dret que s’inclogue en l’Estatut d’Autonomia de 2006, pero que el Tribunal Constitucional anulà en les tres lleis que el desplegaren.

            La reivindicacio aci ha tengut el soport majoritari de sindicats, ajuntaments, partits politics i institucions diverses, en el paper. Era necessari que PP i PSOE passaren a l’accio i votaren a favor, pero en l’ambit a on es decidix lo important, en Madrit, s’havia pactat que no s’acceptaria cap modificacio mes que la terminologica.

             Aplegà el dia 18-1-2024 i el Congres eliminà el terme ‘disminuit’ i acceptà ‘persones en discapacitat’, perque com diria el periodiste Antonio García: “las palabras son revolucionarias” (Al Rojo Vivo, 18-1-2024). Cert, yo porte mija vida defenent-ho i escrivint-ho.

             El canvi tingue el vot afirmatiu de tota la cambra, excepte Vox, inexplicablement. S’enten perque ad ells nomes els importen unes quantes paraules i lo que hi ha darrere d’elles. I com no afectava a ‘Espanya’, puix vent i vela.

Una volta mes s’ha vist que el ‘valencianisme’ de PP, PSOE i Vox, es el que es... nominalisme pur, flatus vocis (paraules buides). I els que no depenen de Madrit, Compromís, votaren i callaren.

            Ha passat una oportunitat i en passaran moltes mes perque ni pesem ni nos fem de valdre. Als anteriors governants en que estigueren contents els del nort, prou, i als d’ara en que li agrade a la de ponent, la presidenta d’Espanya-Madrit-Espanya, encantats.

            Ningu ha eixit, a posteriori, a explicar res ni a dir res. ¿Saben per qué? Perque als natius i natives, i als venguts, els importa una fava el ‘valencianisme’ fora de quatre manifestacions folcloriques.

Imagens: alicanteplaza.es, contenidosl.com.