Per una immigracio regulada i reglamentada, al mateix temps que integradora, solidaria i humana

117. Facilitar l’integracio dels immigrants que pretenen treballar, estudiar o residir en el Regne de Valencia, i que desigen formar part de la nostra societat per a contribuir a engrandir-la i potenciar-la per mig del seu esforç i dedicacio. Oferir-los l’oportunitat de ser ciutadans valencians a través de politiques de formacio i difusio de l’identitat valenciana, promovent programes d’intercanvi i interrelacio cultural que ajuden a enriquir la nostra societat, a tots els nivells, com historicament unes atres cultures i civilisacions feren, en gran part, i conformaren l’actual fonament economic, industrial i cultural del Regne de Valencia.

 

118.    Recuperar programes de cooperacio i actuacions solidaries en uns atres països en condicions economiques i socials d’un alt nivell de precarietat i desigualtat, molt mes greus que les nostres, de manera que colaborem per a que gran part dels immigrants que arriben al nostre territori sense minimes condicions humanitaries, inclus arriscant les seues vides, tinguen l’oportunitat de poder optar a una vida digna i un futur segur junt a la seua familia, fruint de la seua cultura i en la seua patria. Estes actuacions, tambe repercutirien positivament en l’economia valenciana puix s’evitarien despeses en materia d’atencio a immigrants, en especial, a nivell sanitaria i a nivell d’atencio social o d'integracio.