Un gran pas cap a la "visibilitat"

23/11/2014

La valenciana María del Mar Galcerán, primera persona en sindrome de Down en presidir una entitat. Ha donat un gran pas en el cami que ella i molts mes recorren cada dia per a conseguir major "visibilitat" en la societat de les persones en sindrome de Down. Es valenciana i es diu María del Mar Galcerán Gadea. Fa uns dies es converti en la primera persona en sindrome de Down que presidix una entitat en Espanya. Asindown Valencia.

Maria del Mar assumix la responsabilitat ilusionada per fer "tot lo que estiga en la meua ma", segons explicà al diari LAS PROVINCIAS, per vore complit el principal objectiu der la societat per alcançar "major visibilitat" per a les persones en sindrome de Down. Ademes, insisti en que la seua eleccio supon "un pas important per a la normalisacio".

Fa un any consegui fer-se en el lloc de funcionaria en la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana. Consegui el lloc "en les primeres oposicons per a persones en discapacitat intelectual". Se presentà a les proves i, segons el seu relat quedà "la primera de tota la Comunitat autonoma de Valencia."

A lo llarc de la seua conversacio en el diari LAS PROVINCIAS feu força en la necessitat d'esfoços per a conseguir major "sensibillisacio" de la sicietat cap al colectiu de persones en discapacitat. En este punt cridà l'atencio al voltant d'un fet que parla dels alvanços conseguits: "Fins ara nos representaven els nostres pares i ara som nosatres els qui representem al nostre colectiu".

La presidenta d'Asindown Valencia considera que es imprescindible el recolzament de la familia, del colectiu i de la societat en general per a poder normalisar esta discapacitat: "Es l'esforç de tots".

En respecte a l'oferta de treball public especifica per ad este colectiu, la considera com un atre "pas mes cap a la normalisacio". En manifestacions a Efe, apuntà que "la societat està canviant, pero li manca molt per canviar encara. Lo que yo demane es mes sensibilisacio cap a nosatres, perque ni som persones especials, ni diferents, ni malalts, ni excesivament carinyoses, que es un dels topics que es diuen al voltant de les persones en sindrome de Down".

Tambe recalcà que es "cert que necessitem treballar i esforçar-nos mes, pero a la llarga conseguim els mateixos objectius".

http://www.lasprovincias.es/sociedad/201411/22/gran-paso-hacia-visibilidad-20141122233703.html