¿A tu t'enganyen o te deixes enganyar? (II)

7/8/2017

Les espentes irracionals

            Entrant en el camp politic, lo racional queda aparcat. La gent es mou per espentes irracionals: creu cegament en els seus ─aquells que son de la seua ideologia─ perque tots els que son d'una atra estan demonisats i son "l'enemic".

            Un gir mes en l'acceptacio dels "nostres", siguen com siguen, l'expressa la següent frase atribuida al president estadounidenc Franklin D. Roosevelt «Pot ser que Somoza siga un fill de puta, pero es el nostre fill de puta», encara que la frase li pertany a Cordell Hull, secretari d'Estat de Roosevelt.

            Igualment, els valencians a l'hora de triar als seus representants en les institucions ho fan baix la premissa: "Se que son uns fills de putes, pero son els meus fills de putes". Consideren que tots son corruptes i arriben a la conclusio de que ya que els han de furtar, que siguen els seus els qui els furten.

            Un atre motor del que fan us els politics es la por. No importa lo mal que puguen fer-ho els que manen, si no se'ls vota "vindran els atres" que son lo pijor de lo pijor i nos duran la ruïna. No importa que els governants actuals nos hagen dut a la quebra. La por a la desfeta a la que nos puguen dur els atres, si governen, impedix vore la que els actuals nos infligixen.

            Nos llevaran les pensions... ¡Aço si que dona por! Encara que parega mentira, es cosa que s'escolta en tots els processos electorals. I els pensionistes tremolen nomes ho escolten.

Promeses irracionals

            Lo promes es impossible o irrealisable, pero sona tan be... ¿Quí no vol un sou perque si, sense treballar ni haver cotisat? "Llevarem tal llei". No importa que siga d'ambit estatal i que no tingam cap competencia a nivell autonomic. Per a chulo, chulo mi pirulo. Abolirém tal institucio, per mes que necessitem una majoria de la que casi segur mai gojarém.

Brindis al sol

             Promeses realisables, que l'electorat desija pero que no hi ha intencio alguna de complir. Millorar la justicia. Lluitar contra la corrupcio...

            El sistema judicial està abandonat, encara viu en el sigle passat en quant a mijos a la seua disposicio. ¿Per qué no hi ha interes en que la justicia funcione en rapidea? Una justicia lenta no es justa. ¿Sera perque els delits prescriuen, la qual cosa otorga impunitat als infractors? Immunitat parlamentaria, aforament, i per si fora poc, la prescripcio dels delits... Dona l'impressio de que els llegisladors estan mes preocupats en autoprotegir-se i quedar fora de l'alcanç de la justicia que per garantisar-la rapida, eficaç i igual per a tots.

            En la majoria dels casos de corrupcio en que els culpables se n'han anat com si res ha segut per la prescripcio dels delits. ¿Per quín motiu no s'incrementa el numero d'inspectors de facenda i se'ls assigna els mijos necessaris per a perseguir als infractors? ¿Qué motiva que les inspeccions es centren en els chicotets contribuents, deixant fora de les mateixes als grans delinqüents?

            Pujar el salari minim. ¿Quí no vol que li`l pugen? ¿Per qué l'unic que es revalorisa si o si per damunt del IPC es el de les senyories que representen al poble, mentrimentres que els pensionistes van perdent capacitat adquisitiva any darrere d'any? La "caixa de les pensions" es llimitada, per contra la dels sous dels representants del poble es illimitada. ¿Aixo a sant de qué? Els politics han de tindre una remuneracio digna ¿els pensionistes no? ¿cóm era allo de tots som iguals davant de la llei? Pareix que uns son mes iguals que uns atres. Tot queda en la voluntat dels que tenen la potestat de llegislar. No oblideu que som els votants els qui otorguem en els nostres vots eixa potestat. Si els que governen han demostrat la seua incapacitat d'atendre les nostres necessitats, i no han complit les promeses per les que foren votats ¿quín trellat hi ha en tornar-los a votar?

            El cost del billet de transport urba ─justifiquen─ es comparable i està en la mija ─alta─ dels països europeus ¿No hauria de ser proporcional al salari minim? Quan aci gogem de lo que cobren en el restant de països punters d'Europa nos podrem permetre pagar lo que paguen ells pel transport. Recordeu que ells cobren de salari minim per damunt del doble de lo que aci en tenim.

            Si nos comparem en França o Alemania tenint en conte el salari minim interprofessional estem pagant uns 20 euros mes que els francesos i per damunt dels 10 euros mes que els alemans.

 

Imagens: Coyote, Wordpress.com
                Taula  salaris minims, cursosgratuitos.eu
                Taula imports abono transport europeus, 20minutos.es

 

Miquel Real