Transports

  1. Impuls del transport public, pla intermodal de transports per a Valencia i la seua area metropolitana a l’igual que en unes atres arees metropolitanes de l’Estat, com son les de Madrit i Barcelona, en la finançacio estatal i autonomica.

  2. Potenciar la flota de la EMT, en autobusos que no contaminen i siguen comodos per als usuaris.

  3. Mantindre el caracter public de la EMT.