Son un perill real i estan entre nosatres

20/1/2015

Poden afectar a qualsevol: Els casos d'anorexia i bulimia aumenten un 20% en lo Regne de Valencia en un any. En el Regne s'ha passat de 44.876 pacients diagnosticats en 2013 als 53.711 de l'any passat. La majoria afecta a dones adolescents. No obstant. els transtorns alimentaris afecten a dones de totes les edats.

Anorexia

Una informacio de CARLOS NAVARRO, publicacio: 20 Minutos  

Els casos de transtorns de la conducta alimentaria estan aumentant de manera preocupant en el Regne de Valencia. I es que, segons senyes de la Conselleria de Sanitat, estes patologies han pujat un 19'6% en 2014 en respecte a 2013, pero un 42'7% comparat en 2012. Eixe any, els centres sanitaris del Regne registraren 37.613 pacients en diagnostic actiu. Passat un any, en 2013, la sifra pujà a 44.876 casos i enguany passat es produï un atre increment fins als 53.711. La majoria d'ells es referix a anorexia (carencia de fam). En tres anys, s'ha passat dels 31.593 pacients de 2012, als 38.079 de 2013 i fins als 45.766 d'enguany passat, un aument del 45% de 2012 a 2014. Les atres dos patologies al voltant dels transtorns de l'alimentacio tenen menys incidencia, pero tambe aumenten. En el cas de la bulimia (induir-se vomits en acabant de menjar), enguany passat hi hague 4.091 casos, un 17'4% mes que en 2013, i un 31'7% mes que en 2012. En quant a anaorexia nerviosa (persones que es veuen en sobrepes a pesar de la seua extrema primea), enguany passat es tractà a 3.854 persones, un 16% mes que en 2013 i un 32'15 mes que en 2012. Del total d'afectats, un 59% son dones en el cas de l'anorexia, percentage que puja al 90'5% i al 88'5% en la bulimia nerviosa i en l'anorexia nerviosa.

El problema de la cultura de la pimea

Al voltant de l'aument d'estos casos, el doctor Luis Rojo, Cap de l'Unitat de Transtorns de la Conducta Alimentaria de La Fe, ha explicat que pot ser que, "la gent cada volta mes recorrix als centres publics per a tractar-se". Ademes, ha afegit que en la societat actual "culturalment primen factors lligats a estar prim, lo que fomenta el risc de desenrollar estes patologies".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les patologies de conducta alimentaria son una malaltia que afecta a la percepcio dels sentits. Els casos de Anoreixia i builimia nerviosa i la convinacio entre elles, poden conduir als malalts a situacio de perill vital i inclos a la mort. Una detecio a temps i un tractament adeqüat poden evitar este desenllaç.

S'ha de prestar especial atencio quan els chiquets mostren una especial obsessio per l'eixercici fisic; una actitut exagerada beligerant per mantindre la llinea, quan no hi ha motius que fonamenten tan exigents mides. Observar en precaucio si es produixen perdues de talles en roba, perdua de la menstruacio en les chiquetes. Ferides en les mans, ocasionades per l'accio de provocar el vomit... Obsessio per mirar-se en els espills...

No es precis mostrar una primea extrema. Els bulimics de vegades mengen molt. Es donen atracons. En acabant vomiten.

Davant d'estos sintomes parlar en els especialistes i demanar consell. Els malalts tendixen a negar el problema fins que es massa evident. Ad alguns, la mateixa malaltia els fa impossible reconeixer el problema. Ells viuen la seua propia realitat.