Sobre el vel islamic (I) / J. Masia

30/10/2017

            Es una tema espinos com no podia ser d'un atra manera. Una sentencia del tribunal europeu deixava en mans "locals" l'aplicacio concreta de la prohibicio del vel en el treball.  

Lo primer que hauriem de fer es centrar el debat nomes en la vestimenta o l'us de simbols religiosos en espais publics. La meua opinio personal es que no m'importa vore una creu en un colege o tindre una companyera de treball que utilise el hiyab. Pero lo que em preocupe a mi, no ha de ser rellevant per a la societat, ni la millor opcio, esta humiltat no la trobe en el discurs xenofop i aço em molesta. Karl Popper afirmava que has de ser tolerant en tot, excepte en l'intolerancia. 

Per eixemple, es llançà el globo sonda de llimitar l'acces a organismes publics de persones que porten mocadors que pogueren tapar la cara per motius de seguritat, convindrem que es un debat raonable, la motivacio oculta es una atra qüestio. 

El tripartit valencià del govern municipal realisà un avis a la policia arran dels atentats europeus per a evitar l'identificacio "racial" ¡Que no buscaran a un nordic, d'ulls blaus i dos metros d'altura, borinots!". El diari Levante-EMV (20-11-15) que no es especialment beligerant en el Govern municipal, afirmava en la noticia "Pide incluso que los conductores de transportes públicos no colaboren con la policía en la identificación de personas. Y todo ello en plena alerta por amenaza yihadista. Como era de esperar, la respuesta no se hizo esperar. Los sindicatos policiales acusaron al gobierno de criminalizar a los agentes, que en ningún caso, dicen, se guían por criterios raciales para identificar a nadie". (El subrallat es meu). L'esquerra carrega en el complex de culpa des de la guardia mora del dictador Franco. 

 

 

 Una atra cosa ben diferent es si no es coneix el perfil, s'han de buscar quasi tots, pero es mesclar dos conceptes diferents: el del policia "racista" i el de la busqueda del perfil adequat; si les fotos i videos son publicats, està clar que la busqueda policial ha de respondre, vullga el tripartit o no, a unes caracteristiques etniques. Aço es de perogrullo. 

Ya sabem que existixen casos d'europeus adscrits al terrorisme yihadiste, nomes en Belgica calculen que son 500 natius en els que estan lluitant en DAESH. Salam Abdeslam, cap dels comandos que atentaren en Paris, naixque en Belgica, residia en Molenbeek, tenía la nacionalitat francesa i es fugà, coneguda la seua foto era normal que buscaren el perfil etnic "marroqui" –la seua familia provenia del Marroc–. Per aço, en alerta terrorista, no crec que siga precis que politics i xenofops donen instruccions a la policia i als servicis d'inteligencia. Que es dediquen a gestionar i no es fiquen a fer racisme institucional o a donar lliçons estupides perque el seu odi a lo diferent els bloqueja la capacitat cognitiva i moral. 

Una atra cosa ben diferent es que si eres Yafar, vens de Camerun, eres detingut i identificat al voltant de 160 vegades en Parla, es llicit exigir als carrecs policials que expliquen este "zel professional", est es un eixemple real de racisme institucional; Yafar hague d'abandonar Parla a causa de l'acossament policial. 

L'esquerra favorable al vel fa la comparança en les monges cristianes, pero de moment no es coneix que siguen un colectiu de risc, s'hagen immolat o porten jopetins bombes. Es un tema de correlacions (de 0 fins a 1), no de causa-efecte com volen fer-nos vore els que claven en el mateix sac a refugiats i terroristes. Tampoc queda molt be en el discurs podemita l'incongruencia que consistix en anar contra la religio cristiana i ser mes que favorable en condenar la sentencia europea per ser aparentment negativa a l'us del vel. Si volgueren llegir la sentencia la poden trobar en el següent enllaç: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188852&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154962

            En molts bancs no te deixen entrar en gorra, perque dificulta a la camara de seguritat gravar-te la cara. Es un argument raonable i no hi ha discriminacio per la marca de la gorra.

 

Imagens: mora, taringa
                tipos de vel, laicismo.org

 

J. Masia