Seguritat ciudadana prioritaria, professionalisada i en els recursos necessaris.

93.  Potenciar la seguritat ciutadana, a través de la Conselleria de Governacio o d’un centre integrat depenent d’ella, especialisat i en professionals de la materia a distints nivells, reforçant els cosos de policies locals que ho requerixen, impulsant la seua major i millor formacio (IVASPE), dotant-los de majors recursos, vehiculs i equipaments en general i coordinant actuacions preventives o d’intervencions davant dels delits, en especial, entre totes les poblacions, zones rurals i urbanisacions, per a garantisar als residents l’integritat de les seues vivendes i, sobretot, de la seua integritat fisica.

94.  Establir un major control del camp valencià, que des de fa molts anys està sent victima de continus furts davant de l’impotencia dels llauradors i de l’inoperancia de l’Administracio. D’igual manera, ampliar i potenciar les actuacions dirigides a l’investigacio i seguiment de les rets organisades de venda ilegal de productes i mercancia robada en els camps valencians.

95.  Proponem la creacio d’un centre autonomic assessor, integrat en la Conselleria, especialitat i constituit per professionals de distintes materies o disciplines relacionades en la seguritat i politiques preventives contra la criminalitat, en l’objectiu d’incrementar l’eficiencia en el funcionament de totes les actuacions en seguritat, a través de programes de formacio, estudis, desenrroll i accions adaptades a la realitat delictiva del Regne de Valencia.

96.  Coordinar i compartir totes les actuacions de prevencio i accio contra el delit, en la major mida possible, junt en la Policia de la Generalitat Valenciana, Unitat del Cos de la Policia Nacional, depenent de forma funcional de la Generalitat Valenciana.

97.  No obstant, i com a objectiu al qual no volem renunciar pero que a hores d’ara som conscients de que presenta dificultats en materia de finançacio, pretenem impulsar l’institucio i desenroll gradual d’un Cos de Policia Autonomica Valenciana, conformat per dones i homens del territori valencià en la finalitat d’integrar-se i adaptar-se millor a la societat valenciana, aixina com de coneixer de manera mes adequada les necessitats i problematiques, en materia de seguritat, de les distintes poblacions valencianes.

98.  Planificar i formar als distints Cossos de Policia Local, per a priorisar les seues funcions al servici de la societat, garantisant la seguritat dels ciutadans (com s’arreplega en l’art. 53 de la Llei Organica 2/86, de Forces i Cossos de Seguritat de l’Estat), i no convertir-los en instrument per a recaptar diners.  

Establir campanyes i desenrollar mides preventives (a través dels mijos de comunicacio, institucions publiques, centres d’ensenyança, etc.) en favor de la seguritat vial, en l’objectiu de conscienciar als habitants de cada municipi sobre la necessitat i obligacio de coneixer, divulgar i respectar les normatives existents en esta materia, com la millor mida per a previndre i evitar accidents o perjuïns, principalment humans pero tambe materials o economics.