Sanitat

Considerem necessaria la reestructuracio del Llaboratori Municipal i la seccio de Zoonosis, treballant en la problematica dels animals de companyia. Millorar els servicis d'inspeccio tant sanitaris i alimentaris com de calitat de les aigües.