Regres al passat: Franco i Pablo Master Regalado (I) / J. Masia

18/3/2019

            Al PP el ADN franquista li ve de serie perque el 90 % del votant d'extrema dreta estava en la cova d'Ali Baba i ara els han tret a passejar, sense collar ni boç. Tirar-li la culpa a VOX de la radicalisacio es insuficient perque l'ideologia que defen el PP es la que s'impongue en dos dictadures el sigle passat, per cert, nefastes per al valencianisme. 

Que el senyoret Pablo Casado no duya bon cami no es cap revelacio o exclusiva, era mes que temerari tindre de referents a José M. Aznar (el que parlava catala en l'intimitat; el que creà les condicions de la crisis immobiliaria en la llei de sol; el que mentia i manipulà sobre el 11 M; el que denominava a ETA "movimiento vasco de liberación", el que pactà la AVLl en Pujol, etc.) i a Esperanza Aguirre (la de les granotes i les "mamandurrias"). Este chic es simplement ridicul.

 

José María Aznar, impulsor del pacte per a negar a la llengua valenciana

 

Feu el mamarracho quan nos volgue convencer que tenía mes tituls que Noam Chomsky. L'Universitat Juan Carlos I era una paradeta de regals en portes giratories incloses, ya saben. De forma comprensible l'inefable Tribunal Suprem tombà a la juge que veïa indicis criminals en el regal a Casado, quan eren superpetrolers. Recordem-ho: "El Supremo rechaza investigar a Casado por su máster aunque ve indicios de ‘trato de favor’" (El Mundo, 28-03-18). Una alumna del master de Casado afirmava: "Es todo de risa, independientemente de lo que digan los tribunales", aixina expressava la seua indignacio front a les decisions judicials perque "unos se esforzaron y a otros se lo regalaron" (El País, 01-10-2018). Els espanyols no son iguals, perque nomes ells poden fer lo que vullguen: "El portavoz del PP en el Senado, a sus compañeros: ‘Controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás’" (El Periodico, 19-11-2018). Fi de la cita. 

En modo ultranacionaliste –adeu al nacionalisme banal– nos contava la grandea de l'espirit espanyol i les gestes d'un imperi a on no es ponia el Sol, la creacio de l'especie homo sapiens sapiens i que Hernan Cortés en una purna donà lloc al Big Bang. Casado, la reencarnacio de Carlos I, en nom de la nacio reclamava al Govern: "Se acabó, la nación española ha dicho basta" (ABC, 15-02-2019). 

Defenia que "Nosotros no colonizábamos, lo que hacíamos era tener una España más grande" (La Vanguardia, 17-11-2018). Ni en el clup de la comedia s'hagueren atrevit a afirmar que l'hispanitat es "el hito más importante de la humanidad, solo comparable con la romanización [...] Es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre, junto con el Imperio romano", soflama que hauriem de sumar a lo que dia Mariano Rajoy, Espanya es "la nación más vieja de Europa". En dos copes de vi, per lo manco, a l'estil d'Aznar, el discipul envalentonat i embolicat en la bandera nacional nos alliçonà en el "inmenso poderío de la España de la época, el imperio británico llegó a ser más amplio que el español y prueba de ello es que se habla más inglés en el mundo" (El País, 15-10-2018). ¿S'ha convertit en el bateria de la mitica banda Ultravox?

            Si tot aço no es ultranacionalisme espanyol que baixe Deu i ho veja, ¿no haviem quedat que el nacionalisme era roïn?

 

            Imagens: el pp demana el novel de la pau per a Franco, eljueves.es
                            J.M. Aznar defen la guerra d'Irak, elconfidencial.com

 

J. Masia