Reconeiximent de la figura de Sant Vicent Ferrer

18/12/2014

Comuniquem que este dijous 18 de decembre, ACCIO Nacionalista Valenciana, estara present en la conferencia “Laudatio de Sant Vicent Ferrer”, acte en resposta a la prohibicio de l’homenage de l’Universitat de Valencia al Patro del Regne de Valencia, despuix de les “pressions” internes realisades des de l’Assamblea Interestamental de la mateixa Universitat. Una mostra mes de l’ignorancia i l’intolerancia que definix a determinats dirigents d’eixa institucio historica.
Per tant, des d’ACCIO NV volem donar soport ad esta iniciativa com a reconeiximent de la figura de Sant Vicent Ferrer, provablement el prohom valencià mes important de l’historia del Regne de Valencia. Sant Vicent Ferrer representa per al Poble Valencià molt mes que la trascendent personalitat religiosa dins i fora del nostre territori valencià, tambe es tracta d’una figura clau en molts atres aspectes, a nivell cultural, social, llingüistic, politic, etc. Sense oblidar el seu immens simbolisme identitari valencià, puix, com s’afirma en el seu mateix proces de canonisacio, Sant Vicent Ferrer utilisava la Llengua Valenciana per a predicar, per a dirigir-se a la gent de qualsevol nacio qui li entenia, en definitiva, va internacionalisar la Llengua Valenciana i, al mateix temps, la va reafirmar definitivament com a una llengua historica i de prestigi.