¡Quína por son nacionalistes!

16/6/2014

Per J. Masia

Moltes de les coses que creem o sentim estan creades artificialment per la propaganda, l'educacio o la publicitat.

L'etimologia de nacio ve del llati i es referia a on has naixcut i mes tart feu referencia al grup etnic. La definicio de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) es:

1. "Moviment ideologic de defensa dels interessos d'un poble i de les seues senyes d'identitat com a nacio diferenciada."

2. Aspiracio d'un poble o nacio a ser independent o a tindre una certa autonomia".

Segons la Real Academia Espanyola (RAE), el nacionalisme te tres accepcions:

1. "Volença dels naturals d'una nacio ad ella i a quant li pertany.

2. Ideologia que atribuix entitat propia i diferenciada a un territori i als seus ciutadans, i en la que se funden unes aspiracions politiques molt diverses". Aço es la democracia, la vida en la polis (ciutat).

3. "Aspiracio o tendencia d'un poble o raça a tindre una certa independencia en els seus orguens rectors". Aço foren els regnes antics o les autonomies actuals.

Des de la llingüistica la paraula te una significacio ben positiva, reflexa lo que a dia de hui es la democracia i lo que la majoria dels valencians podrien sentir. Els demanaria que em feren un favor ¿Poden tornar a llegir els tres punts i pensar si podrien ser nacionalistes?

Des de la filosofia, la psicologia i la sociologia el següent concepte es clau per entendre la vida en societat, per a Aristotil l'home es zoon politikon, animal social que pertany a la polis, perque naixen, viuen i conviuen en les ciutats, est es el nostre estat natural (els esclaus i les dones no tenien drets). Per aço participen en les activitats de la ciutat perque a tots nos afecten les politiques que es trien des de l’Estat. No hi ha cap de ser huma al marge, estem tots interrelacionats tant si anem a votar com si no. L'adscripcio a la polis fon una de les raons de la mort de Socrates, no volgue escapar perque es debia a les regles que els seus compatriotes i ell s'havien donat, tenía una volença per la seua ciutat i fon coherent als seus principis.

Hi ha molt poques persones que han marcat una fita en el seu carisma i el seu comportament etic i per la gran quantitat de seguidors que tenien... ¡Eren nacionalistes! Hereges i sacrilecs com Gandhi que era conegut com Bapu, considerat el pare de l'India, lliurà a la seua nacio de la dominacio militar anglesa. Un terroriste com Mandela lliberà al seu poble de la dictadura i la tirania dels blancs en Surafrica. L'ortodox i perillos Dalai Lama prepara en l'exili indi tota l'estructura politica, religiosa i social per a quan tornen al Tibet ocupat militarment per China. No veig hui a ningu que diga que el nacionalisme d'estes grans persones i els seus millons de companyers siga perillos. Podem concloure que el nacionalisme historic que representaren millons de persones liderades per estos grans personages sería un eixemple a seguir en la mida en que lluitaren contra l'opressio des de la resistencia pacifica per la seua llibertat. El nacionalisme no es el problema, es l'unica solucio per a reivindicar lo que es just. La sobredosis del PSOE i del PP no son la solucio sino el problema, gracies ad ells tenim una nacio infrafinançada, en un deute historic de 13.500 millons, i arruinada. Esquerra Unida i Compromis priorisen el català i els països catalans per damunt de tot ¿I qui pensa en este terra i en els seus habitants?

El problema es la violencia en qualsevol de les seues formes: el genocidi, l'etnocidi, l'extermini o l'imperialisme i estos no formen part del nacionalisme. El comunisme o el neolliberalisme han segut imperalistes i han utilisat la violencia, tambe ho han fet les religions. Per lo tant, podem concloure que la violencia no es una caracteristica innata, cosustancial, propia del nacionalisme com se vol fer creure al lligar-les, en l'actualitat les "raons d’Estat" o la "seguretat nacional" son l'excusa perfecta per a mentir, reprimir i organisar guerres, com per eixemple fan els EEUU, Luther King afirmà d'esta nacio: es "el maxim agent de violencia hui en el mon… gastant-se mes en els instruments de mort i de destruccio que en programes socials vitals per a les classes populars del païs". La manipulacio consistix en la tergiversacio d'una paraula positiva per part d'uns interessos llunt de l'etica, l'argumentacio i la veritat.

¿Per qué has de tindre por d'a on has naixcut o de l'amor a la teua terra? Es un sentiment sa, enriquidor i que favorix a la teua familia, als teus amics i als  valencians perque vols lo millor per ad ells, lo millor per ad ells es lo millor per a tu, els ciutadans lliures a soles poden mantindre relacions simbiotiques a on tots es beneficien sense distincio d'etnia, de religio, de classe o d'ideologia politica.

Com afirmà Huxley, "L'amor allunta la por i, reciprocament la por espanta l'amor. I no a soles l'amor la por escarota; tambe a l'inteligencia, la bondat, tot pensament de bellea i veritat, i a soles queda la desesperacio muda; i al remat, la por aplega a alluntar de l'home l'humanitat mateixa".

 Ya ha arribat l'hora valencians de deixar de tindre por, de canviar la desesperacio per l'esperança, d'evitar ser manipulats i de sentir-nos orgullosos de la nostra historia i la nostra llengua, aixina viurem en dignitat... crec que ya toca.

 

http://www.elperiodicodevalencia.com/671/quina-por-son-nacionalistes