¡Que la disolguen! (l’Acadèmia Valenciana de la Llengua) (i VII) / Antoni Fontelles

11/8/2018

            Dubtes i conclusions

            En realitat, ¿per a qué volem mantindre un organisme regulador d’una llengua en la que no creuen els seus membres i que tampoc regula res que no haja regulat previament l’Institut d’Estudis Catalans?, ¿per a autoenganyar-nos?, ¿per a qué volem una societat pantalla com les que servixen per a defraudar?, ¿es per a mantindre una colla a jornal o a dieta i per a pagar favors?, ¿per a recompensar ‘vanitats’?, ¿no nos tindria igual que la faena normativa la fera l’IEC i els treballs de camp, tots els que tenen ‘entretenguts’ en els distints departaments universitaris i organismes varis, o en la Conselleria d’Educacio?, ¿no nos eixira molt mes barat, al presupost de tots, que les regles i canvis que aprova l’IEC les aplicaren aci per mig de decrets de la propia conselleria?, en definitiva, ¿tota la ‘historicitat’ i ‘transcendencia’ del dictamen del Consell Valencià de Cultura, de l’aprovacio de la llei de creacio de la AVLl i de la constitucio de l’entitat, es reduix a un prosaic i estudiantil ‘retalla i apega’? No calia que nos haguerem mudat tant per a anar a collir cebes…

            En estos articuls crec haver mostrat que

  1. S’han complit els auguris sobre la funcio secundaria o subordinada que anava a realisar la AVLl respecte a l’IEC

  2. La AVLl te un llimitadissim poder regulador, que es reduix a recomanar lexic preferent, no exclusiu, i poc mes

  3. Hi ha una ‘desinformacio’, perque aparenta lo que no es, argumental justificatoria

  4. Tots copiem i cometem errors, especialment en estes qüestions tan esvaroses, pero els d’uns son imperdonables i producte de l’ignorancia (els dels valencianistes), mentres que els dels atres son com ‘llei de vida’, naturals (els dels catalanistes)

            En el mateix acort hi ha unes modificacions referides a la dieresis, a l’us del guionet i a l’escritura de r / rr que, per a no fer mes llarc aço, ho deixe per a una proxima ocasio i, els assegure, que tampoc tenen desperdici.

            Per ultim, com a anecdota, mencionar l’escassa repercussio mediatica i politicosocial que ha tengut. El document s’aprovava l’u de juny; la nota de prensa de la AVLl eixia el 13 (igual tardaren perque estaven recaptant l’aquiescencia de la ‘autoritat’), el mateix dia es publicava en el digital La Veu i a l’endema en Las Provincias… i para de contar…

 

Image: AVLl / IEC, teresafreedom.com

                                                                                 Antoni Fonteles

                                                                                 18-6-18

––––––––––

Acadèmia Valenciana de la Llengua (2006), Gramàtica normativa valenciana, Valencia, edicio propia.

Ferrer, F. i Giner, J. (1956), Diccionari valencia ordenat alfabeticament per a servir de diccionari de la rima, (la falta d’accentuacio suponc que es deu a que està tot en mayuscules), Valencia, Frederic Domenech.

Fontelles, A. (1998), «Construint realitats en paraules (El dictamen del Consell Valencià de Cultura i la Llei de Creacio de l’Academia Valenciana de la Llengua)», en Revista de Filologia Valenciana, n. 5, 97-161, Valencia, Accio Bibliografica Valenciana.

––– (2002), «Els mijos de comunicacio, el debat llingüistic i el model idiomatic», en Cresol lliterari, n. 5, 85-103, Valencia, L’Oronella (correspon a les jornades realisades en decembre de 2000).