Proposits per a 2019 ACNV

5/1/2019

            2019 alvança inexorable, en marcha constant, deixant als valencians a cada pas en una situacio mes dificil per a poder posar en practica els principis valencianistes.

            Fem un poc d'autocritica, no hem de mirar massa llunt per a buscar als responsables de tot aço, es prou en mirar al nostre voltant, per a uns atres es mes senzill, tenen prou en mirar-se en un espill. Som els valencians, i en concret els qui nos considerem valencianistes, els maxims responsables.

            Es mes facil tirar-li la culpa a un atre... que assumir la propia responsabilitat.  Molts politics a lo llarc de l'historia ho han fet. Adolf Hitler trobà en els judeus la distraccio necessaria per a concentrar les frustracions del seu poble per a que no posaren l'ull critic en les seues accions. Benito Mussolini fon en els comunistes en qui descarregaria els odis del populacho, en l'actualitat Marine Le Pen s'escuda en els immigrants com a font de tots els mals, compartix arguments en Donald Trump i als dos els donen coartada els posicionaments xenofops de Jair Bolsonaro.

            Fins a l'irrupcio de Vox, en Espanya eixa tendencia quedava diluida dins del PP, els quals mostraven una cara mes amable per tal de captar els vots del centre dreta. En l'irrupcio de Ciutadans primer, que frustren les possibilitats de captar eixe vot moderat per una banda i segon, en l'aparicio de Vox que pren força a la dreta de la dreta... el PP ha optat per radicalisar el seu mensage pel costat que està manco assentat, per ser de recent implantacio, es dir s'ha escorat a la dreta, donant aixina mes amplitut de maniobra a Ciutadans, quedant estos com els amos del centre dreta.

            Deixant a banda als partits centralistes i profundisant en l'autocritica, anem a estudiar un poc la situacio del valencianisme.

            El votant valencianiste es mostra covart, qualsevol excusa li aprofita per a buscar opcions diferents a partits valencianistes d'estricta obediencia valenciana. Una de les raons preferides es la manca d'unitat... ¡s'han de juntar per a que els votem...! afirmen en rotunditat.

            En acabant es presenten partits coaligats i partits en solitari i voten abans a un partit en solitari que a les coalicions... ¿En qué quedem? 

            Si u es conseqüent en lo que diu i hi ha partits que opten per l'unio del valencianisme i uns atres no, lo llogic sería votar ad eixos partits que s'esforcen per conseguir l'unio... pero no es el cas, els resultats dels comicis electorals demostren que la voluntat del poble es una atra. No s'ha de fer cas als qui clamen per l'unio del valencianisme, es una excusa, una coartada per a votar en consciencia a uns atres que no respecten el principi d'unitat. Pero qué s'ha d'esperar dels qui escriuen (jo), (ja), (nosaltres) i silmuntaneament es peguen colps en lo pit assegurant la seua "inqüestionable" valenciania...

            Ho estem veent tambe en el cas de Vox, partit minoritari, que es presenta en solitari, condicio d'exclusio de vot a partits valencianistes, que no es impediment per a votar a un partit de tall xenofop, centraliste, contrari als alvanços democratics, afincat a la dreta de la dreta (¡ui che, eixa es la definicio de l'extrema dreta!) lo que tenen les ideologies: si son dels meus els perdone tot, tot val i no hi ha impediments ni per chicotet ni per anar a soles.

            De manera que tenim a una poblacio, la valenciana que no vota valencianisme. Porten decades votant pancatalanisme, primer enganyats pel PP, en acabant perdonant al PP els seus incompliments, baix la "llogica" de: s'ha de votar al partit que permet el pancatalanisme en els coleges, no siga que entren els pancatalanistes... 

            I quan el PP ya ha fet tot el pancatalanisme que s'havia de fer, per qué no, votar directament als pancatalanistes... No t'ho pergues, alguns els voten perque estos partits es definixen com a valencianistes... Clar, si se pren com a referencia al valencianisme del PP molta diferencia no anem a trobar. 

            Pero ¿i els partits valencianistes?

            Una vergonya, els uns i els atres renuncien al valencià farts de fer el ridicul al no saber escriure en valencià i vore cóm els senyalen per introduir catalanismes en els seus escrits... Clar, l'opcio de fer cursos de llengua valenciana la descarten, implica temps i esforç ¿Des de quàn per ad estos partits la formacio dels seus dirigents i militants es important? Haurien de creure's els principis valencianistes per a que fora una prioritat per ad ells, i no es el cas. Consideren que es millor defendre l'us del castella per a desbancar al catala, en lo facil que resulta, ¿veritat? "El castella tambe es nostra llengua. Anem a impedir que el valencià siga substituit pel catala substituint-lo pel castella... ¿qué mes dona que desaparega el valencià? El cas es que no nos donen catala", defenen sense rubor.

            Uns atres si escriuen "correctament" el valencià, pero els seus escrits adopten una simbiosis en la normativa catalana tan gran que qualsevol valencià del carrer (llecs en sa immensa majoria) no alcancen a diferenciar si es tracta de valencià o catala.

            Curiosament esta situacio abans no passava, el fet diferencial del nostre sistema d'accentuacio diacritia permetia als no introduits en llingüistica diferenciar un text catalanisat, plagat d'accents, d'un text baix normativa valenciana, en els accents minims necessaris.

             Des de que alguns priorisaren minimisar les diferencies per a que foren acceptats en la AVLl uns i poder vendre "mes llibres i revistes" uns atres, aquells que lligen en dificultat un text en valencià no disponen de ferramentes suficients per a diferenciar si el text està en valencià o en catala. 

            Fa temps que no hi ha mes incorporacions a la AVLl per conte dels "valencianistes" pero el tribut (canvi d'accentuacio) i les portes continuen obertes, per si sona la campana. Comercialment parlant, aquells que apostaren per convergir en l'accentuacio de la AVLl en la rao  d'incrementar les vendes editorials, quebraren... ¡sorpresa! El tufo a panques feu retirar la seua confiança als valencianistes i els panques, adoctrinats des de chicotets, detecten l'us de la (ch), (y), la manca d'us de (l·l) i dels digrafs (tg), (tj), (tz) i la no utilisacio d'arcaismes, entre molts mes fets diferencials de la llengua valenciana i identifiquen eixa divergencia com a "faltes", per lo que no estan disposts a invertir els seus diners en adquirir publicacions, plenes de lo que ells consideren "erros ortografics"... es lo que te quan se juga a confondre i fer passar una llengua per una atra en el simple maquillage de les tildes, per no parlar dels catalanismes introduits en el diccionari de la RACV, com a "Ant", que poden confondre mes que ajudar.

            ACNV

            El nostre partit en acabant de l'escissio que donà lloc al naiximent de Som Valencians es quedà reduit en persones per a dur avant el proyecte perque nos falten mans, pero, en l'eixida dels que defenien postures pragmatiques com la de la "necessitat" d'adoptar un posicionament mes alluntat del nacionalisme i mes prop del regionalisme per a conseguir mes vots, nos lliurarem del llastre d'aquells que no creïen en els postulats valencianistes que nosatres defenem. No hem d'oblidar que el pragmatisme dugue a la descomposicio i desaparicio d'Unio Valenciana. Si els nacionalistes valencians no donen un pas avant i els que diuen ser-ho militen en partits regionalistes no tenim res a fer. Els nacionalistes han d'estar en els nacionalistes si volem que el nostre mensage s'escolte, la valentia es una virtut que pocs practiquen.

            ACNV es reafirma en els principis valencianistes que donen rao a la seua existencia i s'allunta de posicionaments que releguen al valencianisme a un calaix d'oportunitat tactica, a on queda amagat depenent dels interessos de partit.

            Hem segut pioners en buscar coalicions i en comprovar que l'electorat no dona prioritat de vot als partits que perseguixen l'unio del valencianisme.

            Entre els nostres proposits per a l'any que comença estan presents:

            mantindre el nostre compromis i llealtat en els principis valencianistes
            mantindre el nostre compromis i llealtat en el poble valencià 
            mantindre la nostra constant llabor de conscienciacio del poble valencià            
 
          mantindre el nostre compromis i llealtat en el nostre ideari politic

 

            Demanem un pas avant dels valencianistes per a donar soport al nostre ideari d'estricta obediencia valenciana. Es el moment, ara o mai.

 

            Image: Tub, Al C. retoc

 

Miquel Real i Alcocer
President Nacional 
d'Accio Nacionalista Valenciana