Presuposts 2017, els "mes socials" de l'historia (i II)

16/5/2017

             Comparant les pensions en lo que cobren els politics nos trobem que en numeros absoluts els politics s'han pujat el sou en conjunt un 3,25% i els pensionistes nomes han vist pujar un 0,25% els seus ingressos per lo que deduim que el sou dels politics s'ha "dignificat" un 3% per damunt del sou dels pensionistes.  

            I a pesar de tot aço nos hem d'escoltar cóm els tertulians politics de diferents televisions coincidixen en que els parlamentaris han d'estar "ben pagats"... algu d'ells deixà caure que "per a evitar tentacions de que es queden en els diners dels contribuents" ¡Seran borinots! ¡Quànt mes tenen mes volen! ¿Encara no s'han donat conte? 

            Per a evitar tentacions lo seu es aplicar la llei en contundencia. I que l'oposicio faça un minucios seguiment dels moviments economics del govern, denunciant tota irregularitat. 

           ¿Els politics estan al servici del ciutada o es servixen dels ciutadans? La teoria es lo primer i la realitat lo segon.

            Als politics els manca per complet tindre empatia en els contribuents. Es llogic, les lleis que aproven no els afecten ad ells. El salari minim està en 600 euros ¡Cobren vora 5 voltes el salari minim de base, mes dietes, mes complements que poden triplicar o mes el seu sou base! Si este estiguera en funcio al salari minim... podeu tindre per segur que el nostre salari minim s'acostaria mes als dels països punters d'Europa.            

            Lo mateix passa en les pensions. ¿Cóm es que deixem en mans d'uns que tenen assegurat el sou integre en la seua pensio, en tal d'assistir com a diputats en tres llegislatures, qüestions com l'edat de la nostra jubilacio o la revalorisacio de les nostres pensions?

 

 Rajoy "puja" les pensions

            Quan han llegislat per ad ells han segut molt mes "generosos" en els determinis requerits i en els imports assignats. Es quan llegislen per als demes quan peguen voltes de torca i fan apretar-se el cinturo. ¿No som tots iguals davant de la llei? ¿Per quín motiu hi ha una llei per ad ells i una atra per als demes treballadors? ¿No se posa en perill el sistema pel fet de que els politics, sense contribuir, tinguen garantisat el 100 x 100 del sou "treballant" nomes tres llegislatures? ¿Quànts sous vitalicis nos permet pagar el sistema sense que es trenque la caixa de tots? 

            Accio Nacionalista Valenciana advoca per erradicar els privilegis de la classe politica. Les lleis s'han d'aplicar per igual i per a tots. No es de rebut que els llegisladors tinguen unes condicions i els llegislats unes atres.  

            La classe politica tindra dret a un sou digne quan abans l'haja garantisat als pensionistes. Si el salari minim es digne per a qualsevol ciutada, tambe ho es per a la classe politica que ho fixa. I qui considere que no es aixina, no es apte per a la politica perque els politics han de tindre i mostrar voluntat de servir al poble i no fer de la politica un negoci.

 

Imagens: mes tenen mes volen, materock.blogspot.com.es
              Rajoy puja les pensions, webalia.com

 

Miquel Real