Presuposts 2017, els "mes socials" de l'historia (I)

5/5/2017

            Nos sorprenia Rafael Hernando, portaveu del Partit Popular en el Congres, en el programa matinal "Los desayunos de TVE" fent un ball de numeros al mes pur estil dels enganyabovos per a concloure que els presuposts de 2017 son els "mes socials" de l'historia. Per a sustentar la seua afirmacio apuntà que des de 2007 les partides de pensions s'han incrementat en vora 48 mil millons d'euros ─en relacio als 90 mil millons d'euros de l'any 2007─, suponent el montant resultant mes del 50 % de l'import total dels presuposts.

            L'argumentacio fa aigües en quant es somet a un minim analisis. La poblacio adscrita al grup de pensionistes s'ha vist incrementada en deu anys fins al passat mes de març en 1.023.921 de beneficiaris. Tambe s'han de tindre en conte les actualisacions fetes en base al IPC de les pensions els sis primers anys mes el ridicul increment otorgat els ultims 4 anys del 0,25% ─en la perdua de capacitat del valor adquisitiu corresponent─. Es la coneguda com desindexacio que consistix en evitar relacionar l'aument de les pensions conforme a l'indicador public de preus al consum.

            No contents en pujar les pensions per baix de l'increment dels preus, s'han llevat part de les cobertures associades a l'estat de pensioniste en l'imposicio del copagament dels medicaments. Es dir, pugen les pensions per baix del cost de la vida i retallen les cobertures en lo que en tenim que rebent practicament lo mateix, s'han de cobrir les mateixes despeses d'abans incrementades en base al IPC mes unes atres que per tractar-se de medicaments o se paguen en diners o en salut.

            Per si algu tenía dubtes el senyor Hernando, del PP nos ha deixat molt claret lo que enten el seu partit per un presupost "social".

            ¿Entra dins de lo que s'enten per un sou digne lo que assignen als pensionistes? Ni de llunt.

            Ses senyories "solidariament" tenen el sou congelat des de 2010... ¿Congelat? Ni de conya. No es pot considerar el sou congelat si les retribucions per "complements" s'han vingut incrementant sistematicament any darrer d'any. Com a eixemple tenim l'increment previst en relacio a lo presupostat en el 2016 es d'un 11,54 % ─uns 600.000 euros mes que l'any passat─.

            No oblidem que els nostres politics cobren de minim 2.813,87 euros al mes per ser diputats i en acabant cada volta que "treballen", es dir, que assistixen a una sessio o a una comissio reben un complement ─siga el seu treball productiu o no, presenten mocions o no─ dietes a banda ─tinguen vivenda en Madrit o no, i si no, que li ho pregunten al senyor Montoro─.

            Sifres que se disparen per als alts carrecs o per als diputats que estiguen designats en les comissions, els presidents d'estes reben un plus mensual de 1.431,31 euros, els portaveus dels grups i vicepresidents de taula 1.046,48 euros  i els secretaris i portaveus adjunts uns 697,65 euros.

            Per eixe motiu, cada volta que fan una comissio en el parlament per a "investigar" un cas, per eixemple de corrupcio, que ya ha segut investigat en els jujats, o que està sent investigat, dupliquen, sense efecte llegal, lo que ya fa una atra part de l'Estat ─el poder judicial─.

             Els ciutadans hem de saber que sumat al temps que ses senyories estan perdent en allo que ya està fet o estan fent a on correspon, en lloc d'emplear-lo en llegislar, que es per a lo que els hem triat, nos estan furtant els diners descaradament, cobrant sobresous per un treball pel que ya cobren com a diputats.

 

Imagens: Presuposts 2017, publico.es
                 Sou digne, Forges

 

Miquel Real