Participacio en els actes institucionals

11/10/2016

            He llegit sorpres -en algun post en les rets socials- critiques cap als partits valencianistes que han participat dins de la provesso civica, com a representants del poble, tractant-los poc manco que de "traïdors i abduits pel catalanisme".

            ¡Quànta ignorancia corre per les rets socials! Lo primer: es un dret i una obligacio dels partits en implantacio o que pretenen tindre-la en la nostra nacio valenciana, el participar dels actes institucionals de representacio. Dins de la comitiva oficial del 9 d'octubre cadascu dels membres de l'Aliança Valenciana que representen les forces unides d'Accio Nacionalista Valenciana, Avant Valencians i Los Verdes Ecopacifistas clamem pels drets de tots aquells valencians que no es senten representats pels que manen. Som la viva representacio de que el valencianisme continua viu i discordant en l'oficialitat, mai sumis ni somes a la tirania del Govern el qual nos nega i diu que no exisitim.

            En segon lloc: per mig de la participacio, que protocolariament nos correspon, donem a coneixer al poble en general que estem, que existim, que volem estar i que tenim voluntat de lluita. Desmentim publicament a l'oficialitat que diu que no hi ha oposicio a les seues politiques de govern, i deixem clar el nostre compromis en la ciutadania manifestant la nostra disposicio a lluitar pels seus interessos, els de tots els valencians.

 

Membres de l'Aliança Valenciana en la recepcio de la Generalitat

            En tercer lloc: el que  uns atres partits no participen perque no estiguen enterats -ya els val-, o perque no tinguen interes -pijor si cap- nos dona una idea clara de lo implicats que estan en allo que diuen defendre i el respecte que els mereix l'acte solemne d'homenage a la Real Senyera i la commemoracio del 9 d'octubre.

            Un atre cas  diferent son aquells que moguts per l'afany de protagonisme sense donar els passos per a eixercir el dret a estar representats -per ignorancia, incompetencia, desidia o per prepotencia, contant en que algu els colarà tal i com va succeir-, sense respecte algu pels manaments protocolaris, exigixen privilegis i adopten actituts que transgredixen lo que es una representacio institucional de la seua opcio politica, confonent un acte protocolari en una manifestacio popular en la que fer propaganda del seu partit -portant una pancarta (qüestio a banda el fet de que una pancarta no es pot dur quan estas fent representacio protocolaria) que en lloc de fer referencia al dia nacional valencià unicament publicita la seua marca politica-.  Primer es colaren dos i ells donaren pas a que en acabant entrara en la comitiva oficial tota la colla.

            Es tracta dels mateixos que no dubten en fer us de la nostra Real Senyera com a soport de la seua publicitat i propaganda partidista -fet prohibit per llei- ¿A ón està la fiscalia actuant d'ofici contra esta clara transgressio de la llei de simbols?

            No es d'estranyar que esta agrupacio politica fora separada i expulsada per les forces de l'orde en diferents ocasions de la comitiva oficial, encara que -quína cosa mes rara- un regidor del PP els tornà a reintroduir en la mateixa fins a que la cap de protocol hague de cridar-li l'atencio ad este regidor, per cert, president de les joventuts de Lo Rat Penat.

            A la fi, i davant de l'insistencia per trencar el protocol per part dels representants d'esta agrupacio politica, la policia es veu obligada a requisar la pancarta que insistien en esgrimir dins del cos de la representacio institucional.

            Tres apunts negatius a senyalar en el comportament dels dirigents politics implicats en estos incidents, u: que acusaren, infructuosament i debades de terrorisme i catalanisme ad unes atres agrupacions politiques alli presents, i no pensen que apuntaren cap a agrupacions catalanistes, sino cap als membres de l'Aliança Valenciana. Una actitut molt "cortes" cap a una agrupacio politica en la que afirmen que volen juntar forces de cara a futures eleccions.

            Una atra, mes greu si cap: al ser interrogat el cap del partit que estava produint els incidents s'identificà com a "Vicent Bellvis, membre d'Avant", entrant en contradiccio directa en lo indicat en la pancarta que els confiscaren i que descansa en dependencies policials. L'engany no tingue recorregut -la policia sap llegir, encara que alguns els neguen eixa capacitat- l'autoritat tingue clar des del primer moment quína agrupacio politica era la causant dels incidents. Aixina mateixa la cap de protocol coneix en persona a Vicent Bellvis, per lo que dificilment poden passar-se per ell davant d'ella. Una volta mes este dirigent trampos i els seus acolits foren expulsats de la comitiva.

            No obstant hi hague una tercera actuacio per part d'este dirigent politic que entra en lo delictiu: es dirigi ad un agent de policia i presentant-se ad ell com a "cap de protocol" exigi l'expulsio de Vicent Bellvis per "provocar incidents". Quan l'agent interceptà a Bellvis, i es dispongue a "complir lo manat pel cap de protocol" es trobà en l'indignacio i oposicio de la cap de protocol, a la que l'agent tambe convidà a abandonar la comitiva, fins que la dona feu us de les seues credencials, mentrimentres que el fals "cap de protocol" es perdia entre la multitut.

            Desconec si este personage, descrit per part de l'agent enganyat com a: "un home de mijana edat, d'actitut prepotent i de monyo escas" , va ser "identificat" posteriorment per agents de la policia, normalment ho fan aixina, encara que la seua irrespectuosa actuacio justificà sobradament que in situ fora requerit i contrastada la seua identitat. Per una atra banda s'ha de dir que l'identificacio policial era totalment innecessaria per tractar-se d'un personage public i conegut. La seua cara ha segut passejada, pels autobusos municipals de la ciutat de Valencia, en les ultimes comparecencies electorals.

            Esta agrupacio politica que ha demostrat a les clares no saber comportar-se com correspon, ni en la dignitat que es precisa per a ser membre d'una comitiva de representants publics que estan paticipant d'un acte institucional, son els mateixos que en els seus crits i soflames manifestaven ser "els unics valencianistes i l'unic partit que representa als valencians". Per a una nova convocatoria s'han tancat moltes portes. Cadascu cull (a) lo que sembra.

            Com a valencià em negue a ser representat per gent que s'arroga la titularitat del valencianisme, al temps que van de la ma del PP -un regidor d'este partit facilità que tornaren a la comitiva en diverses ocasions en acabant d'haver segut expulsats per les forces de l'orde-, em negue a ser representat per aquells que ignoren les normes basiques d'enteniment i que en una actitut covart, cainita i deslleal acusen als demes de les seues desfetes.

            Tingam dignitat. Sigam valencians, en llealtat al poble i fidelitat als principis valencianistes.

 

Els regidors d'Avant i els companyers de la seua agrupacio local als peus del rei En Jaume

 

Imagens: L'Aliança Valenciana; recepcio en la Generalitat; regidors d'Albal- Avant Valencians.

 

 

 

Miquel Real i Alcocer
President d'Accio Nacionalista Valenciana
Secretari general adjunt de l'Aliança Valenciana