Nou escandol del PP, esta volta toca en La Vall d'Uxo

29/9/2014

La fiscalia imputa a l'actual Alcalde de la Vall d'Uxo (PP), Oscar Clavell, per delit de prevaricacio i malversacio. El cas es podria vore presuntament incrementat en imputacions per coaccions, amenaces i injuries atenent a la denuncia interposta per una Tecnico de l'Ajuntament de la Vall d'Uxo.

El presunt delit hauria consistit en aprovar el pagament de factures per mes de 700.000 euros a l'empresa Secopsa Medioambiente SL, empresa adjudicataria del servici de neteja i arreplegada de fem. Existix informe en contra dels tecnics de l'Ajuntament, per no ajustar-se a la realitat del contracte, aixina com tambe l'oposicio de l'interventor. El fiscal acusa a Clavell d'autorisar el pagament de vora una decena de factures.

Tot partix de quan Oscar Clavell era regidor d'urbanisme junt a l'Alcaldesa Isabel Bonig (PP), va ser quan autorisà les factures, coneguent l'informe en contra dels tecnics, a on el director de servicis economics fa constar que "no consta" la certificacio acreditativa de la conformitat per la prestacio realisada per l'empresa.

Les denuncies dels tecnics es trobaren en la passivitat de l'Alcaldesa Isabel Bonig, qui era la persona que donava instruccions  al regidor Oscar Clavell.

La decisio de tancar l'antiga empresa municipal SUMA, que realisava les funcions adjudicades a l'empresa Secopsa Medioambiente SL, ha creat molt de mal ambient pels carrers de la Vall. L'empresa no ha complit els acorts en l'Ajuntament, no manté la plantilla minima que constava en la licitacio, no ha renovat els vehiculs, no neteja els contenedors, i no aporta treball als "Vallers". Tampoc ha complit en l'acort de deixar les instalacions, passats dos anys, ni de construir equips deportius junt al polideportiu.

El fet de incorporar a una empresa de fora de la poblacio, que no conta en els habitants de la Vall d'Uxo per a formar la seua plantilla, tambe ha contribuit a crear malestar entre els ciutadans que veuen com els seus diners van a parar fora, sense que cap de benefici quede en sa casa, ni tan sols el d'un bon servici o una bona relacio preu / prestacio.

Accio Nacionalista Valenciana, per una Vall d'Uxo diferent.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/18/valencia/1400435428_479982.html

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El divendres dia 26 de setembre l'actual Alcalde de La Vall d'Uxo, estigue declarant durant 5 hores en el jujat de Primera Instancia i Instruccio numero 2 de Nules en relacio a les acusacions que li plantejà la fiscalia en vore indicis de delits de prevaricacio i malversacio en la seua actuacio dins del consistori.

L'Alcalde va eixir molt satisfet per poder declarar davant del juge, i poder donar la seua versio dels fets. Denuncià que tot es una maniobra per a separar-lo del seu treball per La Vall d'Uxo i digue que declarar davant del juge aprofitava per a destapar lo que hi ha darrere de tot aço.

Menys contents ixqueren les acusacions particulars (PSOE i EU) els qui afirmaren haver-se quedat sense respostes a les seues preguntes sobre per qué autorisà el pagament d'eixes factures, coneguent l'informe en contra del servici tecnic. Preguntat pel juge si ell creïa que havia actuat be, contestà que per supost.

La portaveu del PP en la Vall, Elena Vicente Ruiz, junt a l'Alcalde de Nules (PP) l'acompanyaren al jujat. Oscar Valls afirmà que de no pagar les factures es produiria una folga per part dels treballadors del servici d'arreplegada de fem al no rebre els seus salaris. De lo qual se sobreenten que la possible amenaça de folga, justifica el pago de factures incorrents i/o injustificades.

Tal volta si l'empresa adjudicataria estiguera en una situacio compromesa, podria donar-se el cas de la folga, pero Secopsa Medioambiente SL, perteneix a un grup fort, en gran estabilitat, que mou cantitats ingents de diners, per tant l'amenaça de folga a la que fa referencia es en realitat una possibilitat mes que remota. Igualment el pagament de factures que no corresponen en el servici rebut correspon a una practica molt extensa ente els populars pero que no encaixa gens ni miqueta en una conducta correcta i adequada a un administrador public.

Accio Nacionalista Valenciana, per una Vall d'Uxo diferent.

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/26/valencia/1411754926_645903.html

 

 http://www.elperiodicodevalencia.com/760/nou-escandol-del-pp-esta-volta-toca-en-la-vall-duxo