Nou Consell Local de Museros

18/5/2014

El passat dilluns dia 12, tingue lloc l’assamblea local de Museros, d’a on va eixir el nou Consell Local.

En acabant d’una apretada votacio va a eixir avant la candidatura presentada per N’Ampar Aparisi Latorre, proclamant-se, per majoria, com a nova Presidenta de l’agrupacio Local de Museros. Complementen el seu equip En Francesc Josep Herrera Ferrer, com a Secretari i En Raul Serrano Soriano, com a Tesorer.

La coporacio de Museros, per la seua activitat i capacitat de treball, s’ha erigit com l’agrupacio mes relevant de la zona, reunint a militants de poblacions veïnes, per a donar-los soport i assessorament. Al temps tambe reben la colaboracio i ajuda de Teresa Royo, d’Albalat dels Sorells, adscrita temporalment a Museros per a coordinar eixos treballs i servir de nexe d’unio en el Consell Nacional.

“L’ilusio i la força d’este nou equip, molt pronte es vora traduït en noves corporacions locals i mes implantacio en la zona” afirmà la nova Presidenta, N’Ampar Aparisi. “la gent te ganes de poder votar una alternativa al mateixos de sempre, nos assegurarém de que Accio Nacionalista Valenciana siga eixa alternativa en el poble de Museros” afegi Aparici en determinacio i convenciment.