Naix l'Assamblea Nacional Catalana dels ilusoris països catalans

10/7/2016

            Alguns portem mes de tres decades denunciant les intencions anexionistes i l'activitat d'ingerencia en la politica interna de la comunitat autonoma que conforma el nostre Regne de Valencia per part dels representants politics de la regio catalana.

            Nos acusaren de vore fantasmes a on supostament no els hi havia; nos ridiculisaren i es befaren de nosatres, perque ¿Cóm persona alguna en suficient de trellat anava a donar credit a semblants disparats? ¿Quí en els seus cabals anava a qüestionar l'identitat de la llengua que per sigles ha segut oficial en el nostre territori? ¿Quí podia posar en dubte la nostra integritat territorial la qual està definida, es publica  i coneguda per tots a tots els nivells, sense que fer-ho suponga faltar a la veritat?

            Per desgracia els fets nos donen la rao. La llengua que els nostres classics no dubtaren en nomenar com a llengua valenciana ara es diu oficialment catalana. Nos otorguen com a "privilegi" dir-la valenciana en el nostre territori, clar, sempre que no siga en ambit universitari, a on no mes cap la denominacio imposta de "catala".

            D'esta manera tota la nostra lliteratura passa a ser lliteratura catalana, aixina els nostres veïns passen a obtindre lo que mai tingueren un sigle d'or de lliteratura (feta tota per autors valencians que afirmaven escriure en llengua valenciana), condicio no indispensable per a que una llengua siga reconeguda com a tal, pero si per a que siga tenguda entre les llengües cultes.

            Els pancatalanistes, per decenis, nos han rebujat el terme "Regne" alegant que es una denominacio antiga, arcaica, desfasada, i afirmant que lo adeqüat i modern que correspon es "païs", per imprecis i indefinit que siga, pero molt apropiada si en acabant es vol parlar de "països catalans". Al temps que ells han estat reivindicant per al territori de la regio catalana el titul "modernissim" de principat, encara que mai ha hagut un princep comu de les provincies que conformen l'actual regio catalana. Com lo de reivindicar-se com a principat no era prou per a marcar la seua supremacia, buscaren alternatives, es quan començaren a parlar de l'absurda "corona catalano-aragonesa", per a referir-se a l'antiga Corona d'Arago. No importen els sigles d'historia i la totalitat de documents que parlen de Corona d'Arago, ara en els coleges s'ensenya l'importancia que tingue en l'antiguetat la suposta "corona catalano-aragonesa". No importa que quan es va crear dita corona els territoris  coneguts com a "Marca Hispanica" estigueren baix jurisdiccio francesa i no formaven part de la corona.

            No contents en aço i vist que tenen patent de cors, tambe s'està ensenyant en els coleges les dinasties de "reis catalans", sense importar que mai hagen tengut categoria de regne, estat, ni cosa pareguda que els done identitat com a nacionalitat historica.

            Per tant, resulta "anacronic" reivindicar el tradicional nom del nostre territori: Regne de Valencia, pero afirmar ser un supost principat o haver tengut una dinastia de reis es "modernitat" i "adequar" la denominacio a la "tradicio historica". S'ha de tindre molt de fanatisme per a no vore el doble raser utilisat per als uns i per als atres, i un analfabetisme total en quant a historia es referix per a admetre com a bo lo que s'ensenya en els llibres ¿Cóm el Ministeri de Cultura pot permetre este destrellat? Una de dos, o son part en l'adoctrinament previst per a canviar l'historia, a canvi de no se sap quínes prebendes, o be son analfabets i desconeixedors de l'historia del païs que governen i fan cas omis als documents que sostenen una atra realitat.

            Definitivament els catalans i pancatalanistes estan enfollits: reclamen les falles com a festa catalana, tracten de patentar la paella com a plat catala, ensenyen en els coleges que la catedral de Valencia es una mostra d'art gotic catala i com a colofo, ara han afegit el blau a la seua bandera. Molts valencians han rebujat la nostra senyera estrelada, de la qual, com a senyera reivindicativa, som precursors en la peninsula, alegant que fan us d'ella els catalans... ¿Tambe ara deixaran de fer us del les reals senyeres perque els catalans s'han apropiat del blau?

            L'atre dia, tendenciosament, en televisio espanyola parlaren de les festes de Sant Joan, tragueren imagens d'Alacant i mostraren l'us de les traques, per a tot seguit passar a parlar d'una pirotecnia catalana a on es preparaven tot tipo de focs d'artifici i feren una chicoteta explicacio dels productes pirotecnics, cóm i a ón utilisar-los i la seua perillositat... Suponc que sera que no trobaren cap de pirotecnia valenciana que els obrira les portes ¿O es que se pensen en Madrit que els valencians comprem les traques per a les nostres festes en la regio catalana? Tenim els millors pirotecnics a nivell mundial ¿I han de traure com a eixemple una pirotecnia foranea com si formara part de la nostra festa? ¿Qué hi ha darrere d'eixes imagens, quína es l'intencionalitat?

            Si u es mal pensat, creura que ya estan tractant de vendre a tot l'Estat, que valencians i catalans som tot u. Si u es un panoli, es podra permetre pensar que ha segut casualitat, i que els catalans tenen dret a promocionar tambe les seues pirotecnies...

            Els catalans han llançat un "joc fora" i una volta mes, per a contentar-los i que no es trenque la sacrosanta unitat d'Espanya, els valencians tornem a ser moneda de canvi. No importa si deixem de ser valencians i passem a formar part de la regio catalana, ya nos furtaren la llengua i no diguerem ni mu, tot va de bo si l'unitat de l'Estat es garantisa.

            Si aço es consuma, yo no vullc formar part d'est Estat.

            El poble ha parlat en les urnes, per un costat han donat la majoria de vots al PP, al partit que ha fomentat el separatisme subvencionant als grups que el promocionen, i lo pijor, ha fomentat des de les escoles les idees separatistes, permetent que els llibres de text ensenyen les seues doctrines. I per un atre costat en el Regne de Valencia, en la nostra maltractada nacio, les urnes li han donat la majoria ad aquells que neguen al poble valencià. No ad aquells que ho fan amagadament com el PP, sino als que han arreplegat les llavors de decades de govern popular ensenyant en les escoles que els valencians no tenim identitat, decades ensenyant que lo unic que importa es que se li diga valencià a lo que s'ensenya substituint a l'autentica llengua valenciana. Ara nos governa el catalanisme mes ranci.

            No obstant, no han pogut llegalisar el catala, el PP es va adelantar a fer-ho. No han instaurat un sistema que substituixca el valencià pel catala, una volta mes el PP es va adelantar en fer-ho. Aixo si, estan subvencionant a tot el catalanisme, pero espera, ¡Que aixo tambe ho feya el PP!, llavors ¡Nos portaran a l'Institut d'Estudis Catalans a les nostres terres! ¡Arrea, aixo tambe ho va fer ya el PP, cedint instalacions publiques en Castello, i mes tart creant la sucursal a la valenciana la AVLl!

            Nomes els manca integrar-nos dins de les provincies de la regio catalana, el dubte es quí ho fara, si el ranci catalanisme que nos governa ara en la nostra nacio, o sera novament el PP qui s'adelante i done el pas des de l'Estat espanyol, si es que conseguix formar govern.

http://www.lavanguardia.com/politica/20160420/401251048738/anc-paisos-catalans.html

https://mirdig.wordpress.com/2014/05/05/erc-preve-la-anexion-de-valencia-baleares-y-el-sur-de-francia-a-cataluna-tras-la-secesion/

Imagens: fsalles / La Vanguardia
                Levante / AccioNV-Albert

Miquel Real