Montoro desautorisa a Fabra en l'anunciada rebaixa d'imposts

5/10/2014

Montoro advertix al Consell: "Si una autonomia se queixa de problemes financers no pot fer anuncis alegres" en materia de rebaixes d'imposts, i afirma que "'En este cas -el de la Comunitat- m'han comentat que la rebaixa es simbolica".

Asegura  Montoro que el sistema de finançacio autonomica canviarà "quan estiga assentada la recuperacio i torne el creiximent i creixca la recaudacio publica".

Clarificador el senyor Montoro, "no es adequat queixar-se, perque Madrit no nos fa els ingressos que nos toca i al temps anunciar que se rebaixarà la pressio fiscal en el territori  valencià."

No senyor Montoro, vostes lo que han de fer, es entregar a les arques de la Generalitat valenciana allo que li pertoca, cosa que vostes no estan fent. I el nostre Govern de la Generalitat valenciana, faria molt be d'allaugerar les carregues fiscals que axfisien als ciutadans valencians. Lo u no està renyit en lo atre. Per a exigir: complir, i vostes no estan complint. Els valencians estem complint sobradament en les nostres contribucions a l'Estat, cosa que l'Estat deuria prendre nota i actuar en correspondencia, pero no, no ho fa.

Montoro ya li ha marcat a Fabra fins a on pot arribar en la seua proposta de rebaixa d'imposts... "una qüestio simbolica", li ha dit, que a la fi, no porta a cap de lloc. Pareix que en Madrit no volen que el PP de Valencia alce el cap, li acaben de tombar una de les poques idees que el Consell pot esgrimir com incentiu electoral de cara a les proximes eleccions autonomiques.

Una declaracio sorprenent per par de Montoro es la que fa referencia a un nou sistema de finançacio: "El sistema de finançacio autonomic canviarà quan estiga assentada la recuperacio". ¿Qué està anunciant aci el senyor Montoro? ¿Acceptaran la proposta feta per Accio Nacionalista Valenciana, reconeixent a Valencia com a Territori Foral, en els Drets que aixo comporta? ¿Tindran en conte els habitants reals de la comunitat autonoma de Valencia per al comput? ¿es valorarà la nostra capacitat productiva, o la nosta renta per capita?

Puix pareix que no, que lo que vol dir es simplement que les bonances de la recuperacio donarà com a resultat un "canvi" de la finançacio, passant de deficitaria a una fianançacio en superavit, sense canviar en la llei de finançacio ni un punt ni una coma. Els valencians necessitem una força politica independent del govern central, en autonomia, capaç de dir-los no, i de demanar en fermea una finançacio d'acort a lo que aportem i a lo que necessitem, que contemple els nostres Drets historics i la nostra demografia, en definitiva lo que sería una finançacio justa per al poble valencià.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/05/54311525ca474106278b4574.html

Foto: Bernardo Díaz/El Mundo