Model Financer: propostes

La Coalicio AVANT defen un model que impulse al maxim l'autonomia financera i desenrolle una gestio economica eficient basada en la moderacio del gast corrent i en criteris directius orientats cap a la consecucio d'objectius. 

         Les nostres propostes son: 

  • Major suficiencia financera (canvi en el repart entre ingressos i gasts de l'Administracio). Creacio del Fondo Comu de Participacio de les Facendes Locals. 

  • Majors competencies (educacio, centres sanitaris, joventut i ocupacio), descentralisacio que aniran acompanyades dels seus recursos economics. 

  • Reclamar la mateixa finançacio metropolitana per a l'area de Valencia que la que tenen unes atres zones metropolitanes estatals com son les de Barcelona o Madrit. 

  • Prudencia i responsabilitat a l'objecte de no incrementar el nivell d'endeutament per credit extern de l'ajuntament.