Mig Ambient

La Coalicio AVANT preten mantindre l’equilibri entre els nostres recursos naturals i el nostre desenroll, pretenem un desenroll sostenible de la nostra ciutat.

         Propostes: 

 1. Creacio de la Regidoria per al Desenroll Sostenible.
 2. Recuperar i protegir L’Horta com espai vert i de regeneracio de l’oxigen de la ciutat.
 3. Aumentar la dotacio d’espais verts, aprofitant els terrenys municipals i adquirint terrenys en venda en aquells barris a on no hi haja zones verdes.
 4. Peatonalisacio del centre historic.
 5. Establir un sistema de corredors verts.
 6. Regular per conveni els espais verts privats.
 7. Controlar els nivells de contaminacio urbana, fent un seguiment de l’orige de la mateixa per a evitar o reduir les emissions contaminants.
 8. Millorar la calitat ambiental per a fer de la ciutat de Valencia una ciutat verda europea.
 9. Recuperar el Parc Natural de l’Albufera, impedint els abocaments al mateix, realisar el Parc de Capçalera i el Central.
 10. Plantacio d’arbres autoctons en tots els nostres carrers que per les seues caracteristiques ho permeten i tinguen lloc suficient per a fer-ho.
 11. Ampliacio del Jardi Botanic.
 12. Construccio d’ecoparcs.
 13. Aplicacio de la llegislacio vigent al voltant dels residus urbans, impulsant les mides de sanejament i depuracio.
 14. Realisacio d’una auditoria mijambiental.
 15. Millorar les plages de la nostra ciutat i aprofitar ecologicament els trams finals dels dos llits del Turia.
 16. Potenciar l’educacio i el voluntariat ambiental.
 17. Impedir la deconstruccio de la ciutat obligant als propietaris al manteniment i cuidat de solars i d’edificis abandonats.
 18. Tornar la ciutat als seus habitants, promovent la cultura del transport public, la peatonalisacio i incentivant i promocionant l’us de la bici, racionalisant els carrils bici actuals i dissenyant-ne nous que garantisen la seguritat dels usuaris.