Mides contra la corrupcio - Jesu Masià

13/4/2014

Fa molt de temps, Plato plantejava que els millors preparats havien de ser els que governaren, en principi, podriem acceptar esta proposicio. Plato venía d'una familia rica i en antecedents reals, els que podien rebre una bona educacio eren els rics, al remat Plato, proponia que foren els de la seua classe, era de veres que estaven millor preparats que els esclaus o les dones.

Quan en la Societat Oberta, Popper revisà la politica del filosof grec, plantejà una perspectiva diferent, perque la pregunta de quí havia de governar, era retorica, estava clar que en la Grecia antiga no hi havia mes opcions. La pregunta havia de ser qué ocorre si arriba al poder un mal governant, per tant hauriem de trobar la formula per a evitar-ho.

En una galaxia molt lluntana existi una cosa... com els unicorns, que lluïx ara per la seua absencia, a la que li dien etica i ademes dansava per ahi l'estetica i que es podien resumir en la famosa frase: la dona del Cesar no a soles ha de ser honrada, ha de pareixer-lo. Una vegada observem que la moral dels politics es efervescent i l'estetica es reduix a anar al peluquer a que li fiquen la pinta per a la provesso (per eixemple a Doña Finiquito, es dir, Cospedal), hem de trobar uns atres mijos.

Haurien de ser els votants els qui castigaren una conducta inapropiada, en lloc de donar-los majories absolutes com a premi, lo que reforça i manté l'actitut corrupta fins a l'infinit i mes alla. Eliminada esta opcio, de moment, per raons obvies, a soles queda la llei, pero... ¡One moment! Si els corruptes son els que fan les lleis... per aço s'ha de regenerar i apostar per unes atres opcions netes.

Es molt senzill, de fet Espanya ratificà un tractat contra la corrupcio fa 10 anys, se complix i ya està (bo... hauriem de celebrar eleccions generals). Si les persones no estan a l'altura requerida i voten als corruptes, el sistema llegal ha d'impedir que es presenten a eleccions els imputats. Es necessari aumentar el determini de prescripcio dels delits a 30 anys, si algu no volguera puix es retractaria en la seua accio. S'haurien de crear i reforçar les fiscalies anticorrupcio en mes mijos i ademes crear jujats especialisats donat el nivell de putrefaccio. Ademes el fiscal general hauria de ser triat pels propis fiscals per a garantisar l'independencia i afigc, hauria de ser de signe contrari al govern, progressiste quan estiga el PP en el poder i conservador quan governe el PSOE, per a evitar favoritismes, prevaricacions, sumissions i fer complir la llei sense deure-los res. Tambe s'haura de modificar que l'escan pertanyga a la persona, per eixemple Aguirre fon presidenta dels "villans" per comprar a dos diputats del PSOE. En l'escola s'hauria d'impartir l'etica (no siga que la confonguen en un Apps o un pluggin d'Android) perque u no aplica lo que no coneix, crear ignorants en comportament etic no es bon cami. Parle de principis etics universals, no de les morals particulars, per aço quan mes llunt de l'esglesia millor, son eixemple de... no res i perque demanar perdo per la pederastia no es suficient i perque comparar el matrimoni homosexual en un gos, no es etic, com explicà el fonamentaliste bisbe de Malaga, abans de semana santa.

Si ho pensen, no es tan complicat, en una pagineta he donat unes bones solucions, lo que falta es voluntat i esta es com el unicorns.