L'higiene personal i l'ecologisme

27/9/2017

             Les tovalletes higieniques provoquen un emboç d'un quilometro de llarc en el colector nort en la ciutat de Valencia. Esta preocupant noticia no es una amenaça de lo que puga passar sino una realitat. L'us massiu i indiscriminat de tovalletes higieniques dona com a resultat una perillosa saturacio dels conductes d'evacuacio de residus la qual ha estat a punt de produir un abocament de materies fecals al llit del Turia.

            Fem una crida a l'opinio publica per a la seua conscienciacio a un us responsable, selectiu i lo mes reduit possible d'estes tovalletes. Igualment senyalar que les n'hi ha en el mercat que indiquen clarament que no son aptes per a l'inodor. Indistintament aquelles que afirmen que si que es poden utilisar no deixen de ser un serio problema a l'hora del seu tractament i conduccio puix no son tan biodegradables com temerariament afirmen els fabricants.

            Per a una informacio mes detallada podeu consultar la noticia feta publica pel diari Levante.

 

Imagens: tovalletes, levante-emv.com

 

Secretaría de Mig Ambient
Accio Nacionalista Valenciana