La xenofobia del PP (i II) / J. Masia

21/11/2023

           El vicepresident de la Junta de Castella i Lleo, Juan García-Gallardo de VOX, en X, nos alertava d’estar davant de “la invasión migratoria” i rematava que “Sin seguridad no hay libertad”, sera perque els immigrants nos tenen empresonats. Els nouvenguts eren “varones, en edad militar, que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo" (Telecinco, 26-10-2023; el subrallat es meu). Tambe acusà al govern i a les oneges del "efecto llamada" i els acusà de "colaboración con las mafias del tráfico de personas" (ElConfidencial, 27-10-2023). ¡Vaja! Son organisacions criminals i yo sens enterar-me.

Si be hi ha un discurs directe que fabríca la xenofobia, n’hi ha un atre, mes perillos per ser indirecte que colabora: el recurs al descontrol crea alarma social i esta l’ansietat o la preocupacio front al desorde. Per aço, la dreta sempre està parlant de la fi d’Espanya, un event que mai arriba, pero creen un univers simbolic negatiu. Els alcaldes popularistes indignats i afligits ixqueren en tromba en els mijos de comunicacio a exigir al govern explicacions −quan es l’estat el que s’ocupa integralment de la gestio−, ¿no poden cridar des dels despachos al govern i demanar les explicacions que vullguen? Es dia que les declaracions dels politics es calfaven en campanya electoral, pero es mentira, estem en campanya permanent, des de fa decades. No fa massa, Espanya ha sigut un païs d’emigrants, la diferencia segons l’ultradreta es que tots eren sants que anaven a treballar, ¿n’hi hauria de tot, no? I els temps han canviat, ara estem exposts a mes violencia.

Raonar sobre les estadistiques de les presons es interessant, pero la planificacio integral ho es mes, sobre tot educativa, social i laboral necessaries per a que l’esquerra tinga un discurs propi sobre la gestio d’estrangers. Els estudis vinculen la condicio economica, i no l’orige, com el factor mes rellevant per a explicar la conducta delictiva. Estudiar o treballar ha de ser l’objectiu de les politiques i els desijos de tots, està clar que els ninis −ni estudie ni treballe− locals o no, s’estan reduint i aço no implica abandonar als que per la rao que siga s’han quedat fora del mercat laboral: per edat, per genero o per malaties sicologiques. La ret de proteccio es lo que nos separa de la barbarie.

                

Els discursos simples son una simplea, llevar l’ajuda al desenroll, com pregona la dreta, si que es l’orige i el major potenciador del “efecto llamada”. Si u està be en sa casa, no es meneja.

S’ha de fer molta pedagogia perque nomes la cultura nos salva de respondre irracionalment. A l’idealisme raonable hem de posar-li al costat el pragmatisme i l’Estat Espanyol no pot obrir les portes de bat a bat perque no ho fa cap païs. Aci estan les lleis per a protegir casos com els refugiats politics, pero front a conductes inciviques o delictives s’es massa lax i aço es una font inagotable de vots directes a l’ultradreta i este bou no vol agarrar-se per les banyes.

Pot ser que algu crega que es un fenomen nou, pero no es aixina. Fa uns 20 anys que presenti una ponencia en el Congreso de Inmigración, en Espanya, sobre l’assunt, crec que el titul era mes o manco: La triada perversa: inmigración, delincuencia y política. Demostri que el PP a través del discurs impongue un marc −immigracio i delinqüencia− a on el fenomen passà de ser una preocupacio irrellevant a ocupar els primers llocs en les enquestes del CIS.

Estos fenomens son construccions socials, es dir, son manipulables i obedixen a interessos i poder. Investigar i descobrir les arrels del prejuï es fonamental per a la convivencia i per a mantindre una democracia basada en els drets humans o podem tornar al far west.

Imagens: Komilkelx, ACNV. cadenaser.com