La tellina especie protegida

23/6/2015

fotografia d'una tellina en el fondo mari

La Conselleria en funcions d'Agricultura, Peixca i Alimentacio ha decidit paralisar per complet les extraccions de trinchet i la tellina mediant dragues arrastrades per barcos, al constatar el fracas del Pla de Gestio de Moluscs Bivalvats de 2013, que fixà per primera volta un regim de vedes i llimità les captures. Lo mes sorprenent es que la proteccio ve per la cantitat consumida i no pel dany ocasionat al fondo mari.

El pla del 2013 tenia com a objectiu «detindre el proces regressiu d'esta peixca... i recuperar els nivells de biomasa de les poblacions naturals de trinchet i tellina en que es trobaven entre 2005 i 2008».

Les senyes de captures en 2014 confirmen la gravetat de la situacio per a abdos especies i obliguen a paralisar per complet la peixca, segons la Generalitat.

Les senyes aportades per la propia Generalitat son contundents: entre 2005 i 2008 la Taxa de Captura era de 46,09 kilogramos per barco i dia per a la trinchet, i de 36,07 kg/barco/dia per a la tellina.

Segons l'ultim balanç, la Taxa de Captura per al trinchet en 2014 ha segut de 12,71 kg barco/dia i la mija dels ultims tres anys es de 7,07 kg/barco/dia.

Respecte a la tellina, el valor mig de tres anys ha segut de 10,95 kg per barco i dia, i nomes de 4,94 kg en 2014.

El passat any, les captures de tellina ascendiren a 1.901 kilograms i de 1.029 kg per al trinchet.

En 2011, les confraries de Cullera i Gandia, a on es concentra la peixca d'estes dos especies, obtingueren 5.438 quilos de trinchets i 41.417 de tellines. Abdos especies representen una important font d'ingressos en els dos ports peixquers, que patixen un considerable colp economic gracies ad esta mida. Una volta mes nos trobem en els interessos economics dels peixcadors de la zona, front a la proteccio ambiental. No hem d'oblidar que la tellina ha segut un dels aliments tradicionals dels municipis costers valencians i que este consum es constatable arqueologicament des d'epoca prehistorica, per totes les comunitats assentades en la zona de costa.

La Generalitat «considera necessari tancar» la peixca del trinchet i la tellina per a «poder aumentar el reclutament de jovenils i continuar en l'estudi de l'evolucio de l'estructura poblacional d'estes especies i de les condicions migambientals de les zones de produccio en la finalitat de coneixer realment les causes que han portat ad esta situacio tant al trinchet com a la tellina».

Existix una tercera solucio intermija entre els interessos dels peixcadors locals i la del govern valencià, i es la que proponen partits com Accio Nacionalista Valenciana, que supon una inversio en I+D+i per mig de les piscifactories, en les quals es cultiva la tellina per al consum, supon una inversio i llocs de treball a nivell local, a l'hora que protegix l'especie i els fondos marins. A banda, es manté la tradicio de tots els plats gastronomics locals que porten la tellina com a element basic, evitant la seua perdua, i es protegix la dinamica natural de l'especie.

 

Albert Cuadrado