La radioactivitat en la ciutat de Valencia triplica els nivells normals

11/10/2014

Segons un estudi fet per estudiants de l'Universitat de Valencia, en el qual han pres mides de la radiactivitat per tota la ciutat de Valencia, ha conclos que els nivells de radiactivitat de la ciutat tripliquen els nivells normals establits per la OMS.
Possibles explicacions poden deure's a la creixent instalacio d'antenes per a movils per tota la ciutat, junt a l'increment dels servicis d'estos, que fan que estes antenes necessiten cada volta mes potencia per a emetre i rebre senyals. No se pot descartar tampoc en estos nivells la possible influencia de la proximitat de la central nuclear de Cofrents.
(text: Albert; Foto: Wikipedia)