La patologia nacional valenciana: l'autoodi (I) / J. Masia

8/9/2015

Dins de la fauna del Bioparc valencià tenim de tot, els pijors els que escriuen l'historia al contrari o simplement la borren. Podem demostrar l'autoodi des dels perfils grupals de valencians: els valencianistes, els 'valencianets', els catalanistes, els espanyolistes i/o bohemis. Avise que son generalisacions i no categories pures, pero em pareix que vorem retratats a bona part de familiars, amics o coneguts.

Dins del catalanisme estan els que creuen que nomes compartim l'idioma fins als pancatalanistes que afirmen que som una 'subespecie surenya' (ignoren els estudis sobre ADN que refuten la relacio paternofilial) i que la nostra catalanitat brolla en la nostra suor i es observable des de la Lluna. En la majoria de casos son inseparables per l'efecte halo de tot lo que sone a catala, com es el cas de Compromís, un catalanisme amagat per un pseudovalencianisme tactic, instrumental i electoraliste del que fan gala i que promocionen la majoria de mijos de comunicacio de 'esquerres', per a evitar que siguen considerats lo que son, els pancatalanistes de tota la vida que parlen dels països en l'intimitat (en el canal de Youtube de ACNV podran escoltar a Mónica Oltra). 

Entre els espanyolistes es rebuja, ningunejant, la singularitat valenciana i es desprecia la cultura sobre tot la llengua i la gran historia que hem tengut fins diluir-la en un concepte la 'espanyolitat' de dificil concrecio. ¿Es la suma, la moda o la mija de la consciencia de 17 comunitats autonomes? ¿M'ho podria explicar l'exministre José Ignacio Wert? Ocupen el lloc mes comodo. No s'involucren sino es per a obtindre resultats electorals, son estetica buida de contengut, l'eixemple es el magnific valencià que parlen Rita Barberá o Paula Sánchez de León, el 'valencianisme kleenex' del PP. No els demanen que l'escriguen, ¡Per favor!

En acabant estan els ciutadans del mon, els bohemis i els espanyolistes que ignoren i cataloguen la nostra cultura com 'aldeana' i adoren al corder d'or de la llengua i historia aliena o de Washington DC, per aixo porten als seus fills a deprendre angles, perque es mes util ¿Per qué no chinenc? Avise que l'utilitat es un criteri molt discutible i pervers. Si els has d'explicar que son colaboradors necessaris de la destruccio d'una cultura te miren com si els estigueres explicant les lleis de la termodinamica, aixo si, si els toques el castella ho entenen rapidament, curios. Es despreocupen de tot lo que sone a valencià i molts d'ells son fonamentalistes de 'una, grande y libre', tambe s'amaguen entre ells espanyolistes de baixa intensitat i per ultim els purs bohemis −els dona igual Espanya i Valencia− son 'cool', ciutadans del mon, se pixen damunt quan escolten dir 'carchofa' en angles. Molts dels ultims serien considerats idiotes, en l'orige etimologic grec, per la seua poca implicacio en la ciutat i els assunts publics. Mantindre la cultura valenciana es responsabilitat de tots, a tots nos alcança, encara que hi ha alguns que son mes rapits.

En acabant tenim els 'valencianets', els de la patria gran, Espanya, i la patria chicoteta, Valencia, son assidus a la paella del dumenge, la falla i com a molt assistir al 9 d'octubre o al trasllat de la verge, mentres tant veuen el Valencia CF i creuen que ningu pot ser mes valencianiste que ells. Una atra caracteristica es que no lligen els meus articuls quan denuncie l'infrafinançacio valenciana (en els ultims 12 anys, son 15 000 millons), creuen que es un fenomen natural sense responsables politics ¡Com si no els afectara! Es reconeixen quan es peguen colps en el pit quan algu dubta de la seua debil, excloent, reduccionista valenciania. Creuen que ho tenen tot fet i lo que fan es suficient, passen per ser, en moltes ocasions, el 'valencianisme   visible', pero no tenen res a vore, bona part son la base de votants del PP. Fer els cursos de valencià es un esforç sobrehuma al que reneguen inclus quant estan borrachos i alevalentats, ¡No 'se vienen arriba' ni bevent Aquarius! Per una malaltia neurodegenerativa de dimensions cosmiques, la seua ideologia els apaga zones de memoria perque ignoren sistematicament que el PP mantingue, promocionà el catalanisme, creà la AVLl i la blindà. Mai repetire lo suficient la preclara declaracio de l'egregi catalaniste Rovira i Virgili, per l'unitat de l'idioma arribarem a l'unitat politica, ¿I el PP no ha mantingut la mateixa politica catalanista de l'unitat de l'idioma? La llengua es el cavall de batalla, a dia de hui, encara hi ha unes atres ments obtuses −la de la majoria de valencians− que no s'han donat conte de qué es lo important. Ho dire mes clar, les falles, el Valencia CF, els balls tradicionals o la pilota poden existir en el marc dels països catalans, pero una llengua diferent no, per aixo les normes valencianes del Puig son simboliques, d'ahi el despreci, l'inversio constant per a capgirar-nos i l'atac sistematic al nostre idioma que es el gran bastio. Els unics que han descobert este 'enigma' son els valencianistes i alguns 'valencianets' evolucionats que serien com els participants del famos programa de TV 'Un, dos, tres', els patidors en casa.

Image: GetAttachment

Per J. Masia