La paranoya panca: Els Ibers, Colon i Cervantes eren catalans

14/1/2014

Dumenge, 11 d'agost de 2013 Publicat en el SOM, Els ibers, Colon i Cervantes eren catalans.

Fa unes semanes (en un intent desesperat per pareixer valencianistes) els del PP digueren en Les Corts Valencianes que el valencià era, en realitat, Iber*. 
Els militants i agitadors de Compromis en les rets sociales, botaren rapidament en bromes i chafardechos de tot tipo, per a desprestigiar la Llengua Valenciana, i l´Historia del nostre poble.
Ara, l´Institut Nova Historia diu que tant Cervantes com Colon eren en realitat catalans, i els de Compromis ya no es decollonen. Ara s´han quedat muts.
¿Per qué? ¿Per qué ARA els agitadors socials de Compromis en Twitter no fan gracietes en Internet? ¿Compartixen la teoria? ¿Tenen prohibit criticar les bobades que diuen des de Catalunya? ¿Tot lo que vinga de Tramuntana està be? Es veu clarament, que son sucursalistes, i no volen molestar al seu amo. Encara que el seu amo, siga mes fava que el Ramonet (el dels chistes de Don Pio). Han quedat retratats com lo que son, pancatalanistes servils a lo que Barcelona els demane. 
Si alguna cosa feta en Valencia fa competencia a lo català... ahi està el lobby catalanero de Compromis i les seues ramificacions d´enchufats en l´Universitat i la Conselleria per a desprestigiar-la.
Poden ser les Normes d´El Puig, per a escriure en valencià, per eixemple. Ells diran que son ridicules, anticientifiques, inventades, etc... (com si les Normes per al Català no foren inventades... ¿O es que baixaren en Moises del Mont Sinai per voluntat de Jehova?).
¿Que mes coses poden desagradar a l´amo catala? ¿El Street Circuit de Formula 1 de Valencia? Ells diran que son diners malgastats. En canvi, la Formula 1 en Montmelo finançada en diners publics per la Generalitat de Catalunya està molt be. ¿L´Aeroport de Castello? ¡¡No!!. ¡Que a lo millor pot fer competencia a l´Aeroport de Reus! ¡Sacrilegi! ¿Algu ha sentit parlar mai de que l´Aeroport de Lleida te UN vol semanal en estiu, i que en hivern està tancat? ¿Les Falles? ¡Mal! Ells monten l'Intifalla per a carregar-se la festa.
El Port de Valencia -que en transport de mercaderies fa anys ha passat al Port de Barcelona-, tambe s´ha de criticar. Delicte ecologic en el Saler, diran els verts al dictat de la burguesia catalana. El Port de Barcelona, en canvi, NO... es un vergel natural per a les especies autoctones de la regio. Lo mateix que el Delta del Llobregat que dona llastima per la contaminacio, pero que a ningu interessa. L´opinio publica mai ha d´enterar-se de que el Port de Barcelona i la terminal del AVE s´han carregat el Delta del Llobregat.
¿I la construccio en el litoral mediterraneu? De l´Ebre cap a baix un desastre. Benidorm per ad ells sera decadent. Pero... ¿I de l´Ebre cap amunt? ¿No han fet apartaments? ¿Salou que es? ¿I Lloret de Mar? ¿Ahi no n´hi ha especulacio immobiliaria? ¿I Port Aventura es turisme de calitat i un model de sostenibilitat? Vinga, va...

*L´ocurrencia de l´Iber fon de Rafael Ferraro, que no te mala fe pero s´entera de la missa la mitat. Ell ha sentit campanes, i sol confondre peres en pomes. El Valencià no es Iber, clar. Pero si que es cert que el poble valencià te arraïls iberes, edetanes. I que el substrat iber es important per a la formacio del llati vulgar parlat en Valencia. Com en unes atres llengües de la península iberica, per supost. Tambe en el catala el substrat dels pobles anteriors als romans es important. 
*En l´obra de Cervantes “Persiles y Segismunda” es pot llegir que “cerca de Valencia... la hermosura de las mujeres y su extremada limpieza y graciosa lengua, con quien solo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable” (III, c.12) Miguel de Cervantes (Miquel Servant, per als sempre cientifics catalans) tambe deixà escrit que el Tirant lo Blanch era el millor llibre del mon, i fon escrit en VALENCIÀ "en vulgar valenciana perço que la nacio don yo so natural se puxa alegrar" com recorda Joanot Martorell en el prolec de la novela.
 Si Cervantes i Martorell eren catalans... ¿Per que lloaven aixina tot lo valencià? Perque no eren de Compromis, aixo està clar.