La monarquia bananera

23/6/2014

J. Masia. La meua capacitat de perplexitat i de decepcio aumenta en els anys. Inclus companyers valencianistes s'escaroten perque Felip VI no es despedira en valencià, pero ¿Quàn han fet alguna cosa els Borbons per la llengua valenciana? MAI ¡Els Borbons en 1707 es carregaren el Regne de Valencia, a vore si queda clar! Prohibiren el valencià i derogaren els Furs "por justo derecho de conquista". Per lo tant qualsevol atra opcio es millor, a les proves em remet. Per a mes burla l'entronisacio sense corona, coincidix en la data de la crema de Xativa (19/06/1707) per part del seu antecessor Felip V, ¡Aixina m'agrada cuidant els detalls sí senyor! Total... si els van a aplaudir igual.

Els mijos de comunicacio, inclus els deportius, escrivien al voltant de la "estreta relacio" de Felip VI en la nostra Nacio, era com un talla-pega, tots igualets i per la mateixa senda (qué sospitos). Ha d'haver segut tant estreta que no m'he donat ni conte, com el riu que era tan angost que a soles tenía una vora. No he vist tanta coentor, caspa, vaselina i tonteries juntes. Ha segut una constant de la monarquia bananera, ¡Ui! Perdo, parlamentaria la manipulacio de l'informacio respecte al rei, han amagat, han censurat, han seqüestrat edicions de llibres (li ho poden preguntar a Alejandro Pizarroso, Catedratic de la Complutense de Madrit o a Ardi Bertza entre uns atres), han censurat dos portades de la revista satirica "El Jueves" (l'ultima l'adjuntem), be... lo tipic d'una democracia. La llibertat de rebre informacio veraç es un dret conculcat i ¡Seguixen aplaudint!

L'orige de la creença en els reis estava basada en que es "rei per la gracia de Deu", es dir per dret divi... crec que ya ha arribat el moment de ficar la racionalitat per davant de les nostres opinions o devocions, mes que res perque ya toca, per si algu no ho sabia som homo sapiens sapiens i yo dic, esceptic que es u, que si el caminar es demostra caminant, lo de sapiens s'haura de provar pensant. Me pareix que molts no son capaços de pegar-li quatre voltes a la femella.

No hi ha arguments racionals per a defendre la monarquia, si podem triar, està clar republicans, perque quan ho faça mal... al carrer. Es una caracteristica de la democracia l'alternancia, en canvi es propi de les dictadures l'inviolabilitat i la permanencia fins a que el Caudill vullga. No es democratic perque no respecta el principi llegal i etic de tots iguals davant de la llei. Ya el filosof Karl Popper, en "La societat oberta" arribà a afirmar que la pregunta de Plato sobre quí hauria de governar tenía trampa. La resposta era que havien de ser el mes preparats, els filosofs (dones i esclaus, com ya sabem, no pintaven res). Esta pregunta estava mal formulada perque contenia en bona mida la seua resposta. Aixina que Popper plantejà que en una democracia la pregunta central es cóm eliminar a un governant que ho faça mal. Si en una democracia el rei ho fa incorrectament el poble podra llevar-lo, si el rei ho fa mal i es mante (perque es inviolable), podem concloure que no estem en una democracia. Acabe d'utilisar un argument llogic nomenat modus ponens, es dir, podran no estar d'acort en Popper ni en mi, pero ha segut expost de forma llogica (¡El Scattergories es meu i me l'emporte!). No sería raonable que un pro monarquic violara la llei de que tots som iguals, que es passara per l'arc del triumf les caracteristiques fonamentals d'una democracia o que li donara igual que el manipularen ¿Veritat? ¡Ni encara que la gent votara aixo sería llegitim a nivell etic! Hitler fon elegit democraticament. L'etica valora les actuacions, lo bo que te la llogica i el racionalisme critic es que situa a una banda als que creem en la ciencia i a una atra banda als que se deixen dominar per la fe. Repetixc, com sempre, podria no ser roïn creure en alguna cosa: ideologia, religio, creences o pseudocienciencies si se sap exactament la diferencia antiquissima, entre doxa (opinio) i episteme (ciencia). Cadascu en la seua voreta del riu, ample per favor.

Yo com no soc subdit de ningu no reconec ad este rei "elegit per la gracia de Deu", qualsevol democrata vol una republica perque es lliure de votar al seu cap d'Estat, no val l'argument de que fon votat el rei perque es inviolable i aço es un destrellat inadmissible. No es pot separar una cosa d'una atra, els vots li donaren una prerrogativa irracional, la nulitat es d'orige (falacia de peticio de principi). Ya està be de ser pagafantes, sufragar els caprichos i les amants, pagar a vividors, a corruptes, als dels top manta: els que fan el manta i chuplen dels imposts de tots. Ya podria haver fet el predecessor de Felip V, socarrador de ciutats valencianes, haver aportat els diners que s'han gastat en la seua entronisacio per a pagar les beques de menjador dels chiquets que passen fam en Espanya. ¡Que sí, que sí! Hi ha 2.800.000 de menuts, en el Regne d'Espanya (a on no se ficava el sol), en risc de pobrea i no ho diuen rojos terroristes antisistema d'ETA, sino Eurostat, Caritas, Save the children, etc. Penultims d'Europa, a soles nos guanya Rumania, pero "España va mejor", es de veres, millor que Rumania. Podia haver tengut un detall, pero ¿Per a qué? Alli estaven els borregos plorant i aclamant-los. La mateixa llogica seguix la corrupcio, l'equacio es complix al 100% i es la següent: si uns fan lo que volen +  els seguixen votant = cada vegada mes corrupcio.

Per si no ho sabien es prohibiren portar banderes republicanes, existix un video emes pel programa "El intermedio" de la Sexta, a on la policia impedia circular per un carrer a una persona que portava una chapa republicana ¡Quína gran democracia! Inclus al director de La Razón, lider destacat en solitari de l'ultradreta espanyola, Francisco Marhuenda, li paregue mal. Hi ha detinguts per portar-les. ¡Vixca la llibertat d'expressio!

Escoltar als monarquics es un insult a l'inteligencia: que si el rei portà la democracia, pero ¡Per favor! La democracia la dugue el poble i mes en concret les forces d'esquerres que lluitaren contra el dictador militar i unes atres exteriors. Recorde que la soberania residix en el poble i d'aci emanen els poders de l'Estat (Titul preliminar de la Constitucio). La soberania no es un dret, es el poder en sí mateixa que es transmes a través de les votacions en una cessio temporal.

Ya està be de tanta estupidea junta, que si Felipe VI garantisa l'estabilitat d'Espanya, ¡Com si sense la seua presencia desapareixeria el "Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor"! ¿S'ho creu algu? ¡Quanta ignorancia junta! ¿Per qué he de patir l'irracionalitat d'uns atres? Me digueren que convivia en l'especie superior, m'enganyaren, ara ves i busca quí t'ha pegat.

Si en el sigle XXI encara anem en idees arcaiques, retrogrades i irracionals apanyats anem. Es un classic huma la coentor i la sumissio, sí, pero que no conten en mi. Quanta rao tenía Perez Reverte quan escrivia que una farda podia travessar Espanya votant de cap en cap de panoli. Afig, com amant dels animals, que vagen les fardes espai de no punchar-se les pates en la corona i que se guarden be la cartera.

Publicat en: http://www.elperiodicodevalencia.com/680/la-monarquia-bananera