La mochila austriaca o la nova estafa neolliberal (i II) / J. Masia

6/3/2019

            Fa anys, un bon grapat d'estudis dels mes excelsos estupits economistes neocons havia predit el colapse de les pensions, ya saben el romanç de que era impossible mantindre-les, pero el sistema encara continua refutant la prediccio i ells emboljacant-se diners publics per mentir. Pero els te igual, ells van a on volen anar, a crear treballadors pobres i aumentar els beneficis empresarials, la prova empirica irrefutable es observar que aumenten els rics a la mateixa velocitat que els que no arriben a fi de mes, els adinerats son una elit extractiva perque s'emporten lo dels atres. 

            Mes interessant i encertada es la Doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre de Naomi Klein que planteja que darrere d'una crisis venen retalls, que es precisament lo que ha ocorregut. La baixada generalisada de sous durant els anys del gran saqueig es manté a favor dels creixents beneficis empresarials, la reforma laboral atenta contra drets consolidats i les pensions han segut atacades per terra, mar i aire. Han ampliat el comput d'anys per a calcular la base, lo que implica una reduccio, retarden l'edat de jubilacio, els governs seguixen apostant per plans privats de pensio a través de desgravacions, han ampliat els anys per a una prejubilacio, han deixat d'indexar-les al IPC lo que comporta perdua del poder adquisitiu... L'idea de rebentar-les estava des de l'inici quan de forma incomprensible es negava la possibilitat de pagar-les des dels presuposts generals de l'estat, respectant aixina la llogica de la caixa unica i exponent-les a la tormenta perfecta que els falcons creen quan volen o de la que s'aprofiten sempre. 

 

La dreta cavernicola representada per Pablo Casado

 

            Pablo Casado, el radical de tituls regalats, nos ha promes la "revolución fiscal", baixar tots els imposts imaginables. En el mateix telediari que arreplegava les tonteries del populiste eixien uns colectius de chiquets en cancer i de la sanitat publica que demanaven mes inversions per a l'investigacio, concentrats en un acte solidari pel 15 Dia Internacional del Cancer Infantil (TVE, 16-2-19). Si es baixen els imposts es recapten menys diners i per tant se'n dediquen menys per a la ciencia medica; per aço: els neolliberals son criminals. Per a curar el cancer son necessaris els diners, sobretot dels que mes tenen perque "El número de millonarios se ha disparado en España un 76% desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica" (El Mundo, 19-6-18). 

            No els importa vendre un parc de vivendes VPO a fondos buitre com feren en Madrit, inclus el Tribunal de Cuentas ho ha reconegut, pero la justicia ordinaria s'ha llavat les mans, clar, perque hi ha un "control desde detrás", com afirmara Ignacio Cosidó del PP. 

            L'etica del be comu nos salvaria de les gavines, eixes aus carronyeres neolliberals dedicades a fotre'ns la vida i que no s'apliquen lo que prediquen, un mal eixemple que ningu en trellat hauria de seguir. Un atre mon es possible fora dels partits tradicionals i conservadors.

 

            Imagens: la gavina del PP, negratinta.com
                            Capita Cavernicola, twitter.com

 

J. Masia