La llum cada dia mes cara (I) / J. Masia

14/8/2021

            Ya saben, tots els dies nos alcem en un aument del kilovat hora –no obliden tampoc la festa alcista de la gasolina–; les raons son multiples, pero una unica real: l'avaricia, un pecat capital. Nos veneren que si Filomena, que si el cost d'emissio del CO2, que si un mosquit pega una volta de mes pel Serengueti... La qüestio: pugen com un avio i baixen en paracaigudes.
            El pedaç de la rebaixa de l'IVA per part del govern ha segut insuficient, perque la factura ha pujat ya que els responsables son les electriques que han repercutit els seus interessos privats sobre l'interes general. La reduccio –del 21% al 10%– detrau ingressos estatals que han d'eixir d'uns atres llocs; si es de veres que volen, com diuen tots, mantindre l'estat de benestar, l'educacio, l'investigacio i la sanitat publica, aço els hauria de preocupar. Alguns estan mentint perque entre lo que diuen i lo que fan hi ha una distancia abismal. ¿S'imaginen el preu d'una vacuna sense sanitat publica, o el tractament d'una malaltia? Paren atencio i no ho obliden mai: les factures mediques son la major causa de quebres familars en EEUU, es deuen al pagament d'operacions i farmacs.
            El neolliberal que exigix menys imposts extrau subvencions multiples de baix de les pedres al pare estat, recorden nomes el rescat bancari; ara tots els sectors, i dic tots, li exigixen ajudes immediates ad eixe estat que tots critiquen pels imposts. Els que no volen pagar, sempre son els primers en parar la ma. En fi: privatisar beneficis i socialisar les perdues –ya nos coneguem–. Es l'incoherencia dels falcons. ¿D'a ón creuen que ixen les ajudes? ¿creuen que cauen del cel? I aci entrem en la mare de totes les batalles: la politica fiscal. Ha de pagar qui mes te, no en queda una atra. Hi ha una atra opcio: el salvage oest, qui no tinga recursos que es muiga. ¿Es possible explicar l'utilitat dels imposts per a garantisar servicis publics de calitat? Pareix que no. ¿Quín model de societat volem? Recorde als desmemoriats –¡n'hi ha tants!– l'articul 31.1 de la CE: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Progressivitat i regressivitat rimen, pero no son lo mateix.

            A l'infima robustea de les premisses de la seudoideologia economica oficial, se li sumen problemes en totes les arees. El neolliberalisme està refutat (https://www.accionacionalistavalenciana.com/la-refutacio-del-neolliberalisme-j-masia), perque el seus principis fonamentals son mentira i ademes te una atra gran dificultat insalvable, com el comunisme, falla mes que l'escopeta d'una fira en la practica (els cisnes negres es mengen als blancs). En l'aplicacio i en els resultats es quan definitivament s'afona en refutacions permanents que invaliden i mostren lo que es: una doctrina de dominacio social. Les empreses son monopolistiques ab initio i es convertixen en oligopoli en quan poden (en el video en ret La corporación coneixeran les traces sicopatiques que tenen). Els casos es conten per millers, inclus els bancs arribaren a manipular l'euribor; son cartels per a pujar preus de forma conjunta. En l'Estat Espanyol, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sancionat a diverses multinacionals, tambe a les telefoniques, per pactar preus.
            Hi ha una falta de correlacio, una asimetria, les causes que expliquen la pujada haurien d'explicar la baixada, quan desapareixen, pero no es aixina. Inclus el nefast Banc d'Espanya, portaveu de les raons de les empreses electriques, nos explica en el seu ultim informe sobre el mercat electric que el 70 % de la pujada es deu al cost del CO2 i del gas. Reconeix que "los precios más bajos son los que ofertan las centrales nucleares, las hidráulicas, las eólicas y las solares, mientras que los precios más elevados y que, por tanto, satisfacen la demanda residual, son los que ofertan las centrales hidráulicas regulables y las centrales térmicas basadas en combustibles fósiles [...] A pesar del fuerte incremento de la generación a través de fuentes renovables, sigue siendo necesario recurrir frecuentemente a las centrales térmicas de combustibles fósiles, por lo que estos generadores suelen ejercer una cierta presión al alza sobre el precio de casación del mercado" (Eleconomista, 10-8-2021). Les renovables son mes barates. Per lo tant, necessitem que els fondos europeus es dediquen a fomentar l'economia verda i respectuosa en l'ambient.   

Imagens: Pixabay (Couleur), lithos.entramado.net

J.Masia