La Gestio de Rita

3/10/2014

L'Alcaldesa de la Ciutat de Valencia, Na Rita Barberà, considera mes positiu les despeses fetes per tal de plantar una gran bandera espanyola (en un cost de 15.000 euros), a imitacio de Madrit, que atendre el patrimoni cultural que pot fer de reclam turistic.

El consistori regit pel PP valencià no ha donat pas algu per a demanar subvencions al Ministeri d'Educacio, Cultura i Deport per a proyectes de conservacio, proteccio i difusio de bens declarats patrimoni mundial, per mes que l'oposicio porta un parell d'anys reclamant-li que ho demane.

Curiosament enguany s'han tingut que modificar els presuposts en 13.705 euros per a atendre a treballs de conservacio de la Llonja Edifici que complix tots els requisits per a rebre les ajudes estatals per a la seua conservacio.

No tindre diners per a protegir, difondre i conservar el nostre mes ric patrimoni i balafiar-lo en banderetes que no aporten res, es una actitut significativa, pero tindre l'oportunitat de conseguir finançacio per ad eixes despeses de conservacio i difusio i deixar passar una volta darrere d'una atra l'oportunitat de conseguir eixa finançacio, renunciant voluntariament a demanar les ajudes que dona l'Estat, passa a ser una conducta perniciosa per al conjunt de la societat valenciana.

Accio Nacionalista Valenciana exigix a l'Ajuntament de Valencia que se curse demanda de subvencio al Ministeri d'Educacio, Cultura i Deport per a proyectes de conservacio, proteccio i difusio de bens declarats patrimoni mundial, per a aixina tindre opcio a rebre els diners que l'Estat posa a la disposicio dels ciutadans per a cobrir dites despeses i evitar que siguen els pocs diners dels valencians els que tinguen que atendre les mencionades despeses.

 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/02/542d4a13268e3e40378b4587.html

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/326912_broseta-critica-desidia-solicitar-ayudas-estatales-para-lonja.html