La Generalitat Valenciana envia propaganda de La Caixa als seus empleats

11/4/2017

PDF de La Caixa en el logo de la Generalitat valenciana

            Quan estaven en l’oposicio se queixaven de que hi havia corrupcio en el PP a l’usar mijos publics per a interesos privats. Hui me trobe que als empleats de l’IES en el que treballe nos han enviat als empleats un correu en propaganda d’una entitat bancaria privada foranea: La Caixa; en el sagell de l’administracio valenciana inclos ¿No es aixo usar mijos publics per a un us privat? ¿Qui ha donat permis a la Generalitat de Puig a donar les nostres senyes de correu per a favorir a una entitat privada no-valenciana, els interesos de la qual son prou foscs? ¿No es aixo un us indegut de la base de senyes de la propia Generalitat?

            De la mateixa manera podriem dir que hi ha corrupcio en el govern del tripartit i no a soles me referixc a l’introduccio de familiars i coneguts en llocs clau de l’administracio, sense un atra virtut que l’haver naixcut i ser parent d’una determinada gent ¿No eren estos els que se queixaven de finançar al rei pel simple fet de ser-ho? ¿qué estan fent ells?

            Un atre eixemple de corrupcio: la fira de l’entitat privada Escola Valenciana en la plaça de l’Ajuntament el passat dumenge 9 d’abril de 2017. No fa falta dir quin son estos d’Escola Valenciana ni la classe de corrupcio que fan, puix s’estan servint dels nostres chiquets per a finançar-se, baix la pressio que eixercisen els mal nomenats “professors de valencià” ―deurien de dir-se per a ser mes exactes “professors de normativa de l’Institut d’Estudis Catalans”―, puix ya no es simplement estar en les jornades dominicals que organisen, sino tot lo que els pares estan obligats a comprar per a que els seus fills estiguen alli i tinguen bona nota: entrada, camiseta, pegatines en la quatribarrada, etc. Ningu pot obligar a ningu estar en cap de lloc, pero estes persones estan eixercint dins del seu circul una dictadura i una neteja de cervell que sería dificilment admissible per un inspector de drets humans. ¿Eixe control i manipulacio no es comparable al que eixercia el govern de la dictadura, del que tant se queixen ells?

            I en acabant no volen i els dona rabia que els diguen “catalanistes”.

            ¿Quan la Sexta fara un programa parlant de la corrupcio del tripartit? La del PP la coneixem i ha segut molt forta en els mes de vint anys que han estat en el poder ―possiblement ixquen mes casos de gent que encara està dins del partit perque com diu mon tio “ahi estan tots implicats, inclus el conserge”―, pero es que estos en dos anys que porten en el poder s’han refinat i els han superat; i com comentava un practicum que conegui en aquell temps del PP “el politic valencià no es corrupte, sino que li agrada repartir els billets de tots entre els amics” ¿No se pot aixo aplicar al govern d’ara?

 

Imagens: La Caixa (captura del PDF)