La cosa seua: els mocs de la mafia espanyola (II) / J. Masia

21/12/2018

            En esta Espanya invertebrada, partida en dos des de la guerra civil, la polarisacio no deixa vore el bosc, que es la precarisacio i pobrea de mes d'un terç de poblacio. La cortina de fum permanent evita resoldre la desigualtat, aço es concreta en la percepcio que tindria un estranger quan vera la televisio de l'estat espanyol, nomes tenim tres comunitats, a saber: Catalunya, Gibraltar i Guadalix de la Sierra, la casa del Gran Hermano

            Estem visionant un capitul, el de la conjura dels necis suprems, el poder economic te en una ma a bona part de la judicatura i en l'atra als politcs. L'egoisme dels que viuen be a costa dels demes es una qüestio a ficar damunt la taula. Una nova politica fiscal hauria de nivellar, equilibrar el gran desajust, si no per la banda de la recaptacio d'imposts –que sería lo recomanable–, si per la redistribucio de riquea, pero tampoc es fa. Esta es la mare de totes les batalles.  

 

  

 

            Els mateixos bancs, rescatats en diners de tots els espanyols, reconeixien l'esforç disparant els desfiduciaments. Ya ho escrigui, els espanyolets es ficaren la corda al coll, pagaren per a que els tiraren i votaren als mentirosos que incompliren la seua paraula. ¿Per qué vota la gent en contra del seu propi interes? Per una qüestio ideologica i la falta de consciencia critica. 

            Des de les cloaques de l'estat apareix un atre actor de la telenovela, el policia José Manuel Villarejo, servidor public de tots els partits del regim del 78, una mostra mes d'un sistema corrupte –ya ho apuntava Fontelles en un articul anterior– que hem de refer de dalt a baix. Els audios mostraran la mesquindat i les practiques que nos dominen perque un poder sense control es una invitacio a la depravacio. Lo del PP es per a crear tribunals ad hoc exclusivament per ad ells, l'illegalisacio del partit es una necessitat sanitaria i moral de primer nivell. No es un argument espuri o desconegut ya que "El PP pide ilegalizar organizaciones ‘comunistas y populistas’ como requisito para condenar el franquismo" (Eldiario, 21-11-18). Recordem que Manuel Morocho, el cap de l'UDEF, pensava que el PP actuà com a "ORGANISACIO CRIMINAL" –ho fique en mayuscules per a que s'entere tot lo mon–. Els tribunals analisant el casos aïllats arriben a identica conclusio i lo que queda per vindre, i aixo que els juges els fiquen ells, que si foren imparcials no quedava ni l'apuntador. 

            En la sentencia del caso Gürtel, en l'Audiencia Nacional, els magistrats descriuen l'entramat del PP, consideren provat que entre els anys 1999 i 2005 constituiren "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido"
 (https://www.playgroundmag.net/now/La-sentencia-de-la-Grtel-lo-confirma-nos-gobierna-una-organizacin-criminal_29678116.html).               ¿Si es beneficiaren de la corrupcio qué son?, ¿algu que no siga un taliba del PP es jugaria la ma pel femer popular? Manco es quedarà. Bo, ya tenen als seudoperiodistes que els trauen les castanyes del foc, mentres que a nosatres nos sobren uns indigenes pocavergonya que nos vendran de nou que son la gran esperança blava del valencianisme. Viure per a vore.

             Imagens: Mafia II, hmblebundle.com
                             El padrino, alertadigital.com

 

J. Masia