La banlieu / Toni Fontelles

6/1/2024

           El nostre president, Carlos Mazón, ha anat a retre pleitesia a la presidenta d’Espanya-Madrit-Espanya Isabel Díaz Ayuso (IDA), i a firmar un conveni de colaboracio entre les dos autonomies en benefici de la primera (no pot ser d’una atra manera). IDA te una visio centralista de l’estat, perque ella es centralista i este d’aci es un sucursaliste (carreteres, institucions, trens, avions...). Es una versio mini del famos eix de la prosperitat de Francisco Camps: Madrit-Valencia-Palma... que nomes servi per a omplir planes de diaris i fer vore ulls per llanternes.

Immediatament han eixit els ofesos de sempre (catalanistes) a criticar que aço es una genuflexio davant de Madrit i que la perspectiva es la de convertir Valencia en la seua ‘banlieu’. Es un terme frances que significa ‘barri’, ‘barriada’, ‘raval’, ‘pedania’. No els llevare yo part de rao, que la tenen. Som la plaja de Madrit i la mar de la capital (per a l’exportacio). Com Benidorm es una extremitat britanica.

Ademes, hem de tindre en conte que IDA es creu l’ama del mon i si el mon fora una oliva, se l’engoliria. Com a anecdota, en temps de pandemia, ana a l’aeroport de Barajas a rebre material medic que havia comprat... la Comunitat Valenciana, publicà les fotos per a que es vegera l’eficiencia de la seua administracio... i hague de rectificar perque les caixes portaven el simbol de la Generalitat. Reitere, una anecdota.

Pero clar, el criticador ha de tindre autoritat moral, perque sino es un demagoc, i en este cas concret, son demagocs.

Es curios que els genuflexos a l’or catala (risetes dissimulades) i sumissos a les ordens de Barcelona (mes risetes dissimulades) critiquen que Valencia es convertixca en un ‘barri’ o ‘colonia’ de Madrit. Es censurable, com unes atres voltes i en una direccio distinta.

Son els que han callat en la propaganda contra la volta ciclista a Espanya (2023), en uns cartells que mencionaven els ultrafalsos Països Catalans.

                  

Son els mateixos que callaren quan en l’entrega dels ultims premis Octubre (2023), el president catala Pere Aragonès parlà de Països Catalans, ¿aplaudiren?, ¿chiularen?

Son els han callat quan, en el Congres dels Diputats, ERC i alguns atres (la CUP) han parlat de Països Catalans i no han retrucat.

Son els que han callat quan els vinaters de Requena porten vora 30 anys reclamant una denominacio especifica per al cava propi i els ‘germans’ catalans ho impedixen. Inclus ara que hi ha una sentencia del Tribunal Suprem... dilaten l’eixecucio. I el govern espanyol tambe calla.

Son els que obedixen quan l’Institut d’Estudis Catalans reforma l’ortografia del catala (2016) i la sucursal d’aci, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, copía la reforma (2018).

Son els que ni s’immuten quan en un congrés dels socialistes balears (novembre de 2021) al qual assisti l’expresident Ximo Puig, en la presentacio li mentaren la llengua comuna, la dels “Països Catalans”. Al menys no hi ha referencia en la prensa del moment de resposta.

I aço sense parlar de les ‘tradicionals’ apropiacions de l’art, de les falles i dels moros i cristians, dels menjars... No els hem sentit dir ni mu. ¿I la recuperacio del dret civil valencià o tindre un finançament adequat? (si nos beneficiem sera perque primer els ho donaran als de dalt).

I podem recular a principis del sigle passat quan preclars ‘valencianistes’ com Carles Salvador proclamaven la seua absoluta catalanitat i reclamaven als catalans que nos invadiren i nos civilisaren. I encara li fan homenages i llibres i llibres quan nomes era un genuflex a Catalunya com estos (PP i Vox) son genuflexos a Madrit.

I yo, ¿per qué puc escriure lo que escric lliurement? Senzillament perque no m’he agenollat ni davant de Madrit ni davant de Barcelona (¡I aixina me va!). Perque crec que no som la colonia de ningu.

                        

Imagens: bbc.com, rosamariaartal.com, google.com.