Juana "de Arco" Rivas

31/8/2017

            El cas de Juana Rivas i Francesco Arcuri es molt complex. Massa com per a que de sobte tots i totes nos convertim en experts i expertes juristes.

            Aço no ha de transformar-se en una guerra entre homens i dones perque no te res vore en nosatres. No està be utilisar el cas de Juana per a seguir justificant els molt manosejats topics de que les dones som aço i els homens allo. Basicament perque lo important aci es no com se conegueren o quantes oportunitats se volgueren donar (com si aço fora rellevant o li importara ad algu) sino els dos chiquets que tenen en comu. Fara falta molta pedagogia per a que lo que estan vivint puga ser integrat i se quede nomes en un mal recòrt dins d'uns anys.

            Les versions d'abdos progenitors son antagoniques i de moment la justicia de l'Estat Espanyol no ha estat a l'altura de les circumstancies, ya que ha aplicat una visio de la llei prou estandart a un cas que no ho es en absolut i que exigia ─en principi─ ser tractat en rapidea i des d'una perspectiva de genero. Un cas en molts matisos, complex i delicat, que be mereixia ser posat en guaret per a poder ser revisat en mes delicadea.

 

Juana Rivas

 

Francesco Acuri

 

            La llei diu que se'ls ha d'assegurar als menors un entorn lliure de violencia (Art. 2.1 i 4 de la LIO de Proteccio Juridica del Menor) i aço preval sobre lo que diu el Conveni de L'Haya a proposit dels Aspectes Civils de Substraccio de Menors. Ninguna dona hauria d’amagar-se durant un mes ni desafiar a les autoritats per a protegir-se i protegir als seus fills d'un maltractador i de les lleis que se supon, estan fetes per ajudar-los. Alguna cosa està fallant.

            El dilluns Juana Rivas portà als seus dos fills de forma voluntaria i abans de l'hora prevista, a les dependencies de la Guardia Civil, per a que Francesco poguera retornar en ells a Italia. Provablement, a partir d'aci done començament un atre viacrucis burocratic, per dir-ho d'alguna manera, ya que seran les autoritats italianes les encarregades de continuar en el proces. Pero menys mal que ya s'han pronunciat i han dit que "vigilaran" als dos menors. ¡Vaja!, nos quedem mes tranquils de que un païs condenat per la Cort Europea de Drets Humans per la seua deficient lluita contra el masclisme, nos ho haja aclarit.

 

Actituts masclistes en la publicitat dels anys 60

 

            No, no podem utilisar este cas per a seguir fent lo mateix, per a seguir discutint en els bars i en les peluqueries sobre si els homens son aixina o aixana o sobre si les dones fan o desfan. Som u. I si te peguen a tu, tambe me peguen a mi, i ad aquell, i ad eixe atre de mes alla. De la mateixa manera que el poble s'unix per a plantar-li cara a l'odi i a la por que el terrorisme genera, este atre terrorisme tambe es una causa de tots i de totes. Des de l'any 2003 han segut assessinades en l'Estat Espanyol 780 dones a mans de les seues parelles o exparelles, pero n’hi ha mes, perque aci no estan contabilisades les assessinades a mans de germans, pares, fills i persones no conegudes, ni tampoc estan incloses les dones violades o que hagen patit agressions sexuals d' una atra indole. La llei no ho considera violencia de genero.

            Pero insistixc, en el cas de Joana Rivas i Francesco Arcuri hi ha molts buits susceptibles de ser omplits per l'imaginacio desbordant de molts que aprofiten per a bossar els seues mes oscurs juïns, basats en ideals decimononics. Sera competencia de la justicia fer lo millor per ad eixos chiquets que s'han vist embolicats en una guerra que no es la d'ells i lo que nos dona por, es que hagen persones en "eixos" ideals interpretant les lleis.

 

"Fluid Salon", image de violencia masclista 

(traduccio: lluix be en tot lo que fas )

            Aço nos ha de servir per a generar consciencia, per a despertar i expandir l'esperit critic des de l'empatia, el respecte i l'humiltat de saber que pot que no sapiam res i que lo que parlem o escrivim no siga la veritat absoluta, sino una opinio mes entre unes atres mils possibles. Potser llavors, pugam mirar tots i totes en la mateixa direccio i acabar en eixe abisme que a homens i dones a voltes nos separen les nostres "veritats absolutes".

 

Imagens:  Juana Rivas entrega als chiquets, uecdn.es; elmundo.es
                 Juana Rivas, bebesymas.com
                 Francesco Acuri, ideal.es
                 Collage, publicitat en els anys 60, 20minutos.es
                 Publicitat del salo de bellea Fluid Salo de Canada, difundir.org

 

Video: Youtube; Agencia Efe

                
                  Elena Vera